Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejvyšší soud: Nájemné lze zvyšovat i dohodou

Nejvyšší soud dnes zveřejnil sjednocující stanovisko, které jasně říká, že účastníci smlouvy o nájmu bytu si mohou sjednat vlastní podmínky zvýšení nájmu a v takovém případě se nemusí postupovat podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Jinými slovy při změně nájmu se lze řídit i uzavřenou dohodou, nikoliv pouze zákonem.

Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu (NS) bude zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a rozsudek bude pro nižší soudy modelovým příkladem, jak v obdobných situacích postupovat. 
Ze stanoviska NS jednoznačně vyplývá, že pokud se při sjednávání nájmu majitel bytu i nájemník dohodnou, že se bude nájem zvyšovat např. o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, pak lze tuto dohodu považovat za legitimní, protože se obě strany svobodně dohodly na způsobu zvyšování nájemného. V tomto případě však už majitel nemovitosti nemůže uplatnit jednostranné zvýšení nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. Stanovisko soud zformuloval do následující právní věty:

„Sjednají-li si účastníci smlouvy o nájmu bytu způsob zvyšování nájemného (například tak, že nájemné se každoročně zvýší o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem), pak se na změně nájemného dohodli jinak (§ 3 odst. 2 zákona č. 107/2006 Sb.), a postup o jednostranném zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. se neuplatní.“

Nejvyšší soud zároveň zdůraznil, že samotná skutečnost, že pronajímatel má při změně výše nájemného postupovat podle smluvních ujednání, jež jsou výrazem svobodné vůle obou stran, a nikoliv podle tzv. deregulačního zákona, nemůže vést k závěru, že je tímto postupem znevýhodněn.
Plné znění rozsudku Nejvyššího soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.