Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prezident podepsal zákony

Hned osm zákonů podepsal minulý týden prezident Václav Klaus. Všechny podepsané zákony budou nyní vyhlášeny ve Sbírce zákonů ČR. Kromě podepsání nových předpisů udělil Václav Klaus také třináct prezidentských milostí, šlo povětšinou o odsouzené za majetkovou trestnou činnost. O těchto i dalších pravomocích prezidenta jsme již dříve psali v tomto článku.

Prezident v minulém týdnu postupně podepsal tyto zákonné normy:
Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek za komunální odpad a zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu. Psali jsme ZDE.
  • Zákon o evropské občanské iniciativě.
Zcela nový zákon upravuje některé postupy a podmínky pro výkon práva občana členského státu Evropské unie podílet se na demokratickém životě Evropské unie prostřednictvím občanské iniciativy. Psali jsme ZDE.
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.
Novela zpřesňuje některé požadavky na poskytování regionální investiční podpory, které vyplývají z evropských předpisů.
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád.
Novela upravuje činnost orgánů činných v trestním řízení, zejména pak státnímu zastupitelství v přípravném řízení trestním. Novela mimo jiné zavádí dohodu o vině a trestu. Psali jsme ZDE.
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon.
Novela zákona implementuje směrnice EU o stanovení rámce pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. K zákonu je připojena novela zákona o vinohradnictví a vinařství, která ruší povinnost podávat prohlášení o nákupu rmutu, moštu nebo vína s původem mimo území ČR.
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Novela upravuje kvalifikační předpoklady, obecné zásady kariérního systému a další vzdělávání všech skupin pedagogických pracovníků. Psali jsme ZDE.
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon mimo jiné upravuje provozování inteligentních dopravních systémů a zpřesňuje právní úpravu provozování reklamních zařízení přímo na dálnici a slevu na mýtném pro dopravce. Psali jsme ZDE.
  • Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu
Novela zákona legalizuje jízdy cyklistů s přídavnými dětskými vozíky na silnici. Psali jsme ZDE.

zdroj: www.hrad.cz

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.