Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinné cestovní pasy pro děti

Všichni, kdo chtějí letos cestovat s dětmi do zahraničí, by měli vědět, že dítě musí mít svůj vlastní cestovní doklad. A právě k dnešnímu dni, 26. 6. 2012, končí platnost všech zápisů dětí v cestovních pasech rodičů. Od zítřka už mohou děti vycestovat pouze s vlastním cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Opatření jsou důsledkem aplikace zásady "jedna osoba - jeden doklad", kterou do české legislativy zavedla novela č. 197/2010 Sb., kterou se od 1. 1. 2011 změnil zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Tato zásada je dodatečným bezpečnostním opatřením a má dětem poskytovat další ochranu. Termíny a věkové hranice vycházejí z nařízení Rady EU č. 2252/2004/ES v aktuálním znění, tedy po novelizaci nařízením č. 444/2009/ES.
Zapisovat děti do pasů rodičů není možné už od 1. 7. 2011, do tohoto data bylo možné do pasu rodiče zapsat dítě mladší 10 let. Všechny dříve provedené zápisy ale přestávají k 26. červnu 2012 platit. Cestovní pas rodiče, ve kterém je zápis dítěte, zůstává nadále v platnosti, končí platnost pouze provedeného zápisu a není nutné, aby si rodič nechal vyhotovit nový cestovní pas. Od zítřejšího dne, tedy od 27. 6. 2012, bude smět dítě cestovat do zahraničí výhradně s vlastním cestovním dokladem. Při cestování v rámci EU je možné jako cestovní doklad použít elektronický občanský průkaz, který je od 1. 1. 2012 vydáván i občanům mladším 15 let. Podrobně jsme o nových občanských průkazech psali v tomto článku.
Pokud rodiče požádají o vydání cestovního pasu pro dítě, musí se jeden z rodičů i s dítětem dostavit na obecní úřad s rozšířenou působností. S sebou musí mít rodný list dítěte a svůj platný doklad totožnosti. Fotografii nosit nemusí, děti budou vyfotografovány přímo na pracovišti cestovních dokladů. Od 1. 1. 2012 se již také při vydání prvního cestovního pasu nevyžaduje osvědčení o státním občanství ČR. Tento doklad se vyžaduje pouze v případech, kdy vznikne důvodná pochybnost o státní příslušnosti žadatele. Pas bude dětem mladším 15 let vydáván na dobu 5 let, ovšem s podmínkou, že fotografie musí odrážet aktuální podobu dítěte. Od 1. 1. 2011 došlo také ke změně v povinnosti odevzdat při žádosti o pas otisky prstů, tato povinnost se nyní týká pouze dětí starších 12 let.
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými a biometrickými údaji bude vyřízeno ve lhůtě do 30 dní, a pro děti do 15 let stojí 100 korun. Dětem nad 15 let je pas vydáván na dobu 10 let a stojí 600 korun. Je možné také pořídit tzv. expresní cestovní pas bez strojově čitelných a biometrických údajů, který se vydává do 15 dnů a platí jen šest měsíců. Pro děti do 15 let stojí expresní vydání pasu 1000 Kč, pro děti nad 15 let 1500 Kč.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.