Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nový etický kodex úředníků

Vláda na svém pravidelném zasedání minulý týden schválila nové znění etického kodexu zaměstnanců veřejné správy. Jde o soubor pravidel pro chování úředníků. Kodex je součástí protikorupční strategie vlády. Pro krajské a místní samosprávy má mít etický kodex doporučující charakter. Kritici upozorňují, že kodex bude obtížně vymahatelný a mělo by ho následovat přijetí zákona o úřednících.

Etický kodex pro úředníky a zaměstnance veřejné správy přijala už v roce 2001 vláda premiéra Miloše Zemana. Podle současné vlády byl ale přínos tohoto dokumentu nevýznamný, protože kodex byl velmi nekonkrétní a příliš obecně formulovaný. Navíc neobsahoval jasné protikorupční mechanismy a postupy. Proto byl Ministerstvem vnitra vypracován nový materiál. Nový etický kodex, který vláda přijala 9. 5. 2012, má garantovat kvalitu služeb poskytovanou úředníky a zaměstnanci veřejné správy a minimalizovat korupční jednání. 
Nový etický kodex mimo jiné zakazuje úředníkům přijímat či vyžadovat jakékoliv dary a slibuje jim beztrestnost při oznámení korupce nebo při upozornění na podezření z korupčního jednání. Při porušení pravidel hrozí kodex výpovědí. Zásadní porušování kodexu má být totiž posuzováno jako porušení zákoníku práce, respektive pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Úředníci by se podle kodexu měli chovat zdvořile, vstřícně a ochotně a bez jakýchkoliv předsudků. Při výkonu veřejné správy musí úředník jednat politicky nestranným způsobem, a v soukromém životě se musí vyhnout takovým činnostem, chování a jednání, která by mohla snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti.
Úředníci by také měli nosit oděv, který odpovídá jejich práci a vážnosti úřadu. 
Dokument je závazný pro všechna ministerstva a ústřední orgány státní správy, které ho budou muset zapracovat do vlastních vnitřních předpisů. Pro krajské a místní samosprávy má doporučující charakter. Úplné znění kodexu najdete zde

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.