Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Platové poměry soudců mají být stabilní

Ve Sbírce zákonů již byl pod č. 181/2012 Sb. publikován nález Ústavního soudu, který vyhověl stížnosti soudců na omezení jejich příjmů a zrušil fixní platovou základnu pro roky 2012 až 2014 i trvalý výpočtový koeficient. Podle Ústavního soudu by příjem soudců měl být stabilní a nesnižitelnou veličinou jako jedna z pojistek nezávislosti justice. Soudci by si díky verdiktu ÚS měli finančně polepšit. Ministerstvo práce a sociálních věcí zareagovalo vydáním sdělení č. 183/2012 Sb., kterým nově stanovilo pevnou platovou základnu pro období od 1. června 2012 do 31. prosince 2012.

Platy soudců upravuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Platová základna pro soudce činila původně 3násobek průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v národním hospodářství za předminulý rok. Přesnou částku vyhlašovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením. Od roku 2007 činila tato částka 56 847 korun, vyhlášena byla sdělením č. 582/2006 Sb.
Novela č. 425/2010 Sb. stanovila pro roky 2011 až 2014 přesné částky platové základny soudců přímo v zákoně č. 236/1995 Sb., a to v novém paragrafu 3b. Pro rok 2011 byla platová základna soudců snížena na 54 005 korun, od začátku roku 2012 do konce roku 2014 byla stanovena na 56 849 korun. Od roku 2015 by se měla platová základna soudců opět odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství, činit by však měla pouze její 2,5násobek. 
Již 9. srpna 2011 zrušil Ústavní soud ustanovení odst. 1 § 3b zákona č. 236/1995 Sb., které znělo: „Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí platová základna pro soudce 54 005 Kč.“ Ustanovení o platové základně pro roky 2012 až 2014 i sníženém koeficientu ponechal Ústavní soud v platnosti. Nemohl se jimi zabývat, dokud nejsou přímo aplikovány. Z toho důvodu se letos ke stejné věci musel vyjádřit znovu.
Nyní tedy Ústavní soud svým nálezem č. 181/2012 Sb. zrušil ustanovení § 3b odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, které obsahovalo fixní platovou základnu pro roky 2012 až 2014 ve výši 56 849 Kč. Toto opatření ÚS je platné ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy k 1. 6. 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí muselo neprodleně zareagovat a vydalo sdělení č. 183/2012 Sb., kterým nově stanovilo pevnou platovou základnu pro soudce pro období od 1. června 2012 do 31. prosince 2012 ve výši 57 222,50 Kč.
Zároveň Ústavní soud zrušil ustanovení obsažené v § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., které říká, že platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Toto ustanovení je zrušeno k 31. 12. 2012. Do tohoto data budou muset zákonodárci přijmout nové znění zrušených ustanovení.
Ústavní soud se k platům soudců vyjadřuje již poněkolikáté a vždy dospěl k závěru, že snižování platů soudců ohrožuje principy demokratického právního státu a nezávislosti soudnictví. Např. již v roce 2010 zrušil ÚS čtyřprocentní snížení platů soudců, které schválila úřednická vláda Jana Fischera. Plat byl snížen poslancům, soudcům a dalším představitelům státní moci v rámci úsporných opatření. Pro soudce toto snížení nakonec platilo od 1. ledna 2010 do 30. září 2010.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.