Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Poslední jednací den 38. schůze Poslanecké sněmovny schválili poslanci krátkou novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Novela, která reaguje na zrušení tří evropských směrnic o označování textilních výrobků a jejich nahrazení novým nařízením, byla schválena ve zkráceném řízení již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Novela nyní putuje k projednání do Senátu, účinnosti by měla nabýt dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Běžnému spotřebiteli by novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, měla přinést lepší informovanost o složení textilních výrobků. Jde víceméně o technickou novelu, která reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011, o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. Protože se jedná o nařízení, které je přímo aplikovatelné ve všech státech EU, ruší novela v českém zákoně definici textilního vlákna a textilního výrobku. Veškerá pravidla týkající se textilií jsou totiž obsažena ve výše uvedeném evropském nařízení. Česká obchodní inspekce tak nyní bude kontrolovat dodržování povinností nebo požadavků stanovených tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobků. Postup při provádění dozoru se bude také řídit přímo použitelným předpisem Evropské unie, konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.
Podle nařízení č. 1007/2011/EU budou muset všechny textilní výrobky mít na sobě uvedený název a procentuální podíl všech druhů vláken, která jsou v něm obsažena. Nově se budou muset označovat materiálovým složením i plsti a plstěné klobouky. Pokud budou výrobky obsahovat netextilní části živočišného původu, jako např. kůži či kožešinu, bude muset být tato skutečnost také jednoznačně uvedena v jejich označení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.