Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Dnes vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2012 Sb. zcela nový zákon o podporovaných zdrojích energie. Prezident Klaus tento zákon z důvodu nekvalitního zpracování vetoval, poslanci však 145 hlasy veto prezidenta přehlasovali. Některá ustanovení zákona č. 165/2012 Sb. začínají platit už dnes 30. května 2012, předpis jako celek pak nabude účinnosti 1. ledna 2013.

Nový zákon o podporovaných zdrojích energie sjednocuje podporu obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a podporu kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Mezi podporované zdroje je v novém zákoně zahrnut také biometan.
Zákon postupně zrovnoprávňuje elektřinu z obnovitelných zdrojů s ostatními zdroji. Přínos předpisu bude ovšem záviset na prováděcích vyhláškách a případné aktualizaci tzv. Národního akčního plánu. Zákon totiž umožní vládě flexibilněji a efektivněji stanovovat, které obnovitelné zdroje a v jakém rozsahu, bude podporovat. Národní akční plán tak bude možné měnit podle potřeby. Zákon mimo jiné umožní obchodování s elektřinou z obnovitelných zdrojů na burze.
Pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 zůstává zachována tzv. solární daň, tedy odvod ve výši 26 % výkupní ceny elektřiny ze slunečního záření či 28 % zeleného bonusu u elektráren, které nejsou připojeny do sítě. Zákon ponechává povinnost vykoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů i u těch provozovatelů, kterým koncem roku skončí příslušné smlouvy.
Předpis se také zabývá recyklačními poplatky ze solárních panelů. Likvidaci solárních panelů zakoupených do 1. 1. 2013 bude muset uhradit provozovatel solární elektrárny. Panely prodané po tomto datu už budou likvidovány na účet jejich výrobce.
Prezident Klaus návrh vetoval s tím, že je nekvalitně zpracovaný a mnoho pravidel bude třeba doplnit navazující legislativou. Podle Klause je rozšíření okruhu podporovaných zdrojů energie zcela kontraproduktivní a povede ke zdražení cen energií, zahrnutí biometanu mezi podporované zdroje navíc podle prezidenta může vážně zhoršit životní prostředí.
Nový zákon č. 165/2012 Sb. zcela nahrazuje stávající zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.