Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Spořicí státní dluhopisy

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů ČR čtyři sdělení, jimiž se určují emisní podmínky pro jednotlivé typy spořících státních dluhopisů. Oproti loňské pilotní emisi je v nabídce, kromě diskontovaného, kuponového a reinvestičního, také sedmiletý protiinflační dluhopis. Rozšířil se také okruh zájemců, kteří si mohou dluhopisy pořídit. Zvýšil se i počet distribučních míst, a to o 19 na celkových 397. Dluhopisy bude možné pořídit na vybraných bankovních pobočkách České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a nově J&T Banky.

Státní dluhopisy slouží zejména k financování schodku státního rozpočtu. Až do loňského toku se prodávaly jenom velkým institucím jako jsou například banky, pojišťovny nebo penzijní fondy. Novela č. 199/2010 Sb. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, umožnila prodej dluhopisů i občanům a neziskovým organizacím. Pilotní emise byla vydána na podzim roku 2011 a prodalo se v ní za více než 21 miliard korun dluhopisů. Od letošního roku mají být vydávány pravidelně dvě emise ročně, a to na jaře a na podzim. Jejich objem by se měl pohybovat vždy kolem 20 miliard korun, ročně by tak stát mohl získat až 40 miliard korun. Loňskou emisi státních dluhopisů si mohly koupit pouze domácí nebo zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti. Letos byl okruh zájemců, kteří si mohou pořídit tři ze čtyř typů vydávaných dluhopisů, rozšířen např. o města, kraje, veřejné vysoké školy, stavovské komory a veřejnoprávní instituce jako je Česká televize nebo ČTK. 
Dluhopisy z aktuální jarní emise si mohli zájemci u distributorů objednávat od 10. května do 31. května 2012. Datum emise stanovilo ministerstvo na 12. červen 2012, v tento den budou dluhopisy připsány na účet zájemců. 
Hodnota jednoho dluhopisu je jedna koruna, zájemci si budou muset koupit minimálně 1000 kusů. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se na dluhopisy vztahuje srážková daň. Protože však nominální hodnota jednoho dluhopisu činí pouze jednu korunu, je vlivem zaokrouhlení efektivní daň nulová (podle § 36 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb. se základ daně zaokrouhluje na celé koruny dolů).
Ministerstvo nyní vydává čtyři typy dluhopisů: jednoletý diskontovaný, pětiletý kupónový, pětiletý reinvestiční a sedmiletý proti-inflační, který je ale určen výhradně pro fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob. Podrobné emisní podmínky jednotlivých typů vydávaných dluhopisů jsou popsány v následujících sděleních, která dnes 22. května 2012 vyšla ve Sbírce zákonů ČR:
Sdělení Ministerstva financí č. 149/2012 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %,
Sdělení Ministerstva financí č. 150/2012 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %,
Sdělení Ministerstva financí č. 151/2012 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2019, CPI %,
Sdělení Ministerstva financí č. 152/2012 Sb., jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2013.

Úrokové sazby jednotlivých dluhopisů jsou uvedeny v tabulce:
Výnosové období 1,5letý
diskontovaný
dluhopis
Pětiletý
kuponový
dluhopis
Pětiletý 
reinvestiční
dluhopis
Sedmiletý
proti-inflační
dluhopis
12. 6. 2012 – 12. 12. 2012 3 % 1,00 % 1,00 %  bude zveřejněno v listopadu 2012 
12. 12. 2012 – 12. 6. 2013 bude zveřejněno v květnu 2013
12. 6. 2013 – 12. 12. 2013 2,00 % 2,00 % bude zveřejněno v listopadu 2013
12. 12. 2013 – 12. 6. 2014
bude zveřejněno v květnu 2014
12. 6. 2014 – 12. 12. 2014  3,00 % 3,00 % bude zveřejněno v listopadu 2014
12. 12. 2014 – 12. 6. 2015 bude zveřejněno v květnu 2015
12. 6. 2015 – 12. 12. 2015 4,50 % 4,50 % bude zveřejněno v listopadu 2015
12. 12. 2015 – 12. 6. 2016 bude zveřejněno v květnu 2016
12. 6. 2016 – 12. 12. 2016 6,00 % 6,00 % bude zveřejněno v listopadu 2016
12. 12. 2016 – 12. 6. 2017 bude zveřejněno v květnu 2017
12. 6. 2017 – 12. 12. 2017

bude zveřejněno v listopadu 2017
12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 bude zveřejněno v květnu 2018
12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 bude zveřejněno v listopadu 2018
12. 12. 2018 – 12. 6. 2019 bude zveřejněno v květnu 2019
Zdroj: Ministerstvo financí

U reinvestičních dluhopisů (pětiletý reinvestiční a sedmiletý) nebude úrokový výnos vyplácen každý rok, ale bude reinvestován do nákupu dalších dluhopisů. Majitel obdrží celkový úrokový výnos k datu splatnosti dluhopisu.
Většina poskytovaných služeb je pro zájemce o dluhopisy zdarma. Neplatí se za vedení a zrušení účtu, výpis z účtu nebo předčasné splacení. Zpoplatněny budou například převody dluhopisů na jiné osoby nebo mimořádné výpisy na žádost majitele. U všech dluhopisů bude možné požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti. 
Veškeré informace o spořicích státních dluhopisech najdete na speciálních webových stránkách Ministerstva financí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.