Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Evropská občanská iniciativa

Dnešním dnem, tedy 12. června 2012, začíná platit nový zákon o evropské občanské iniciativě, kterým se stanovují konkrétní podmínky pro předkládání návrhů Evropské komisi. Institut Evropské občanské iniciativy zavádí Lisabonská smlouva (psali jsme zde), blíže pak byl specifikován nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 211/2011, o občanské iniciativě, a prováděcím nařízením č. 1179/2011. Občané Evropské unie mohou Evropské komisi předkládat své vlastní návrhy už od 1. dubna letošního roku. Do české legislativy ale tento institut zavádí až nový zákon, který dnes vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2012 Sb.

Občané Evropské unie nově získali možnost obracet se na Evropskou komisi (EK) se svými vlastními legislativními návrhy. Podmínkou podání takového návrhu je ale shromáždění jednoho milionu podpisů nejméně ze čtvrtiny členských států, a to za relativně krátké období 12 měsíců. Organizátorem těchto iniciativ musí být výbor složený z občanů minimálně sedmi různých členských států. Evropská komise nebude mít povinnost návrh přijmout, ale bude se jím muset "vážně zabývat". Do tří měsíců bude muset EK veřejně zdůvodnit, zda a proč se bude či nebude návrhem zabývat.
Nový český zákon svěřuje kontrolu nad celým procesem v České republice Ministerstvu vnitra. Systém si vyžádá zřízení pěti pracovních míst a roční náklady kolem 4 milionů korun. Zákon také stanovuje sankce za porušení výše uvedených evropských nařízení. Pokuty od 100 tisíc do 400 tisíc korun bude možné uložit za použití smyšlených údajů nebo za jejich falšování.
Prostřednictvím Evropské občanské iniciativy bude možné podávat vlastní legislativní návrhy či naopak přijetí některých návrhů zabránit. Stanovené podmínky to ale umožní zejména velkým organizacím se silným mezinárodním zázemím. Jako první se již na Evropskou komisi obrátila organizace Greenpeace.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.