Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehled o příjmech a výdajích a doplatky pojistného za rok 2011

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 musí podat každá osoba samostatně výdělečně činná zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do 2. května 2012. Výjimkou jsou pouze osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 2. srpna 2012. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na základě ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Zdravotní pojišťovně je OSVČ povinna podat Přehled o příjmech a výdajích podle § 24 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podnikatel podává tento přehled zdravotní pojišťovně, u které byl v roce 2011 pojištěn.
Oba přehledy je nutné podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za kalendářní rok, nejpozději tedy do 2. května 2012. V případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce se termín odevzdání přehledu posouvá na 2. srpna 2012, o této skutečnosti je ale třeba informovat příslušnou sociální správu a příslušnou zdravotní pojišťovnu nejpozději do 30. dubna 2012.

Doplatky pojistného
V oblasti doplatků pojistného došlo oproti předchozím rokům ke změně. Jak už jsme informovali v samostatném článku, lhůta pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění se sjednotila. Doplatky pojistného zdravotním pojišťovnám (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb.) i Okresní správě sociálního zabezpečení (§ 14a odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.) je nutné zaplatit nejpozději do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích. Pokud tedy OSVČ podá přehled 2. května 2012, doplatek je splatný 10. května 2012.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.