Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vstupní lékařské prohlídky od dubna 2012

Od 1. dubna 2012 platí nový zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který zavádí mimo jiné nová pravidla pro pracovnělékařskou péči. Diskutovanou novinkou tohoto zákona je i povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce u prací konaných na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

V novém zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je v § 59 uvedeno, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Dosud se vstupní lékařské prohlídky vztahovaly pouze k pracovnímu poměru, podle § 59 by se však nově měly vztahovat i na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti. 
V přechodných ustanoveních k zákonu č. 373/2011 Sb., konkrétně v § 98 odst. 1, je však uvedeno, že pracovnělékařské služby je po dobu 1 roku od nabytí účinnosti zákona možné poskytovat podle dosavadních právních předpisů. A podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví se toto přechodné období vztahuje i na povinné zajištění vstupních lékařských prohlídek. 
V současné době tedy ze zákona č. 373/2011 Sb. vyplývá, že vstupní lékařské prohlídky u prací konaných na dohodu, budou povinné od dubna 2013. Protože však s tímto pravidlem nesouhlasí zaměstnanci ani zaměstnavatelé, připravuje vláda novelu tohoto ustanovení, kde se povinnost vstupní lékařské prohlídky omezuje opět pouze na případ uzavření pracovního poměru. Novelu § 59 zákona č. 373/2011 Sb. už dříve připravili sociálnědemokratičtí poslanci, vláda k ní však zaujala nesouhlasné stanovisko s tím, že k tomuto ustanovení připravuje vlastní legislativní řešení. Je tedy velmi pravděpodobné, že povinnost podrobit se vstupní lékařské prohlídce u prací konaných na dohodu nebude nikdy platit.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.