Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitostí - poslední den na zaplacení

Dnešek je posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitostí. Již od poloviny dubna rozesílaly finanční úřady poplatníkům složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Daň je třeba uhradit tak, aby k dnešnímu dni byla příslušná částka připsána na účet finančního úřadu. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do dnešního dne, tedy do 31. května 2012. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do konce května a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč.
Daňové přiznání k dani z nemovitostí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli však pouze lidé, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, případně u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně. Výši daně jim sdělil finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem, který byl od 16. dubna dostupný na všech finančních úřadech.
Stejně jako v předchozích letech, rozeslala i letos daňová správa všem poplatníkům daně z nemovitostí složenky na úhradu této daně. Složenky byly rozesílány od poloviny dubna do poloviny května. V případě, že někdo platí daň z nemovitostí více finančním úřadům, obdržel složenky v jedné obálce.
Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 31. května 2012 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou bylo tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.