Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejvyšší soud definoval „nezřízený život“

Nejvyšší soud na svém dubnovém jednání poprvé v historii stanovil, podle čeho posuzovat nezřízený život a jaká kriteria musí člověk porušit, aby byl označen za někoho, kdo takový život vede. Sjednocující právní názor bude zapsán do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a bude tak vodítkem pro všechny české soudy. V praxi se pojem nezřízený život týká především možnosti vydědění.

Podle Nejvyššího soudu lze za vedení nezřízeného života ve smyslu ustanovení § 469a odst. 1 písm. d) občanského zákoníku označit takové chování, které evidentně vybočuje z rámce obecné představy o chování v souladu s dobrými mravy. O trvalé vedení nezřízeného života pak půjde v takových případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat známky kontinuálnosti (tedy nikoliv jen nahodilosti či ojedinělosti) a dlouhodobosti, kdy již zpravidla nebude možné očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak je vnímán většinou společnosti. 
Do kategorie nezřízený život lze tedy zařadit především dlouhodobé nebo trvalé neplnění vyživovací povinnosti a péči o děti či rodinu, alkoholismus, drogovou závislost, nekontrolovatelnou závislost na hracích automatech a opakovanou trestnou činnost. Člověka, který spadá do této kategorie, má jeho rodina plné právo vydědit, tzn. připravit ho o právo dědit rodinný majetek. 
Jak uvedl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig, je tato definice zároveň i vodítkem pro lidi, kteří berou nezřízený život jako samozřejmost, aby se změnili a vrátili se do stylu života, který je běžný a obvyklý.
Podkladem pro toto rozhodnutí Nejvyššího soudu se stal případ z Ostravy, kdy muž vydědil svého syna, který dlouhodobě neplatil na výživu svého syna, opíjel se, byl agresívní na své životní partnerky, páchal násilnou trestnou činnost a svému okolí neustále lhal. Nejvyšší soud, ke kterému si podal dotčený muž dovolání, tak potvrdil stanovisko okresního i krajského soudu vydědění z důvodu nezřízeného života.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.