Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NSS: Exekutor nese odpovědnost za své zaměstnance

Podle nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je exekutor zodpovědný za fungování celého úřadu a za chyby svých zaměstnanců může čelit kárnému řízení.

Koncem března rozhodoval kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v případu přerovského exekutora Tomáše Vrány, jehož zaměstnanci provedli v roce 2004 soupis movitých věcí v bytě rodičů dlužnice. Vránovi zaměstnanci věděli, že žena u rodičů nemá trvalé bydliště a ani tam fakticky nebydlí, přesto zde soupis movitých věcí provedli. 
Podle vyjádření kárného senátu může exekutor provést soupis na jakémkoliv místě, kde má dlužník umístěny své věci, musí však mít potvrzeno, že se tam movité věci dlužníka opravdu nacházejí. V daném případě však zaměstnanci exekutora žádné takové poznatky neměli. Podle Nejvyššího správního soudu se zaměstnanci exekutora dopustili pochybení a za jejich chyby nese odpovědnost sám exekutor. Proto kárný senát rozhodl, že exekutor Vrána spáchal kárné provinění a podle § 116 odst. 3 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, mu bylo uloženo kárné opatření - písemné napomenutí.
Kárný senát ve svém odůvodnění také uvedl, že není třeba prokazovat, zda zaměstnanci exekutora plnili jeho výslovné pokyny, protože při činnosti exekutora se to předpokládá. V opačném případě by chyby exekutorových zaměstnanců zůstaly kárně nepostižitelné. Celá koncepce činnosti soudních exekutorů je podle NSS založena na tom, že se jedná o monokraticky koncipované orgány veřejné moci, kde je odpovědností exekutora, koho zaměstnává, jakým způsobem si tyto pracovníky vybírá, jak je školí a jak organizuje jejich práci.
Plné znění rozhodnutí Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.