Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nemocenská u pracujících důchodců

O změnách v zaměstnávání důchodců jsme již psali v samostatném článku, odlišné jsou ale také podmínky pro vyplácení nemocenské, která má po dobu pracovní neschopnosti nahradit pracujícímu důchodci ucházející příjem.

Pracující důchodci jsou stejně jako všichni ostatní zaměstnanci povinně pojištěni, a proto mají nárok na čerpání nemocenského. Nemocenská se všem pojištěncům, tedy i pracujícím důchodcům, vyplácí od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, od 4. do 14. dne vyplácí zaměstnancům zaměstnavatel náhradu mzdy. Stejná je i výše nemocenské, vzorce pro její výpočet jsme uvedli například zde.
Co je však pro pobírání nemocenské pracujícími důchodci specifické, je celková délka vyplácení této dávky. Pro zaměstnance, kteří souběžně s příjmem ze zaměstnání pobírají i starobní důchod, činí podle § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, podpůrčí doba maximálně 70 dnů za celý kalendářní rok. Při více pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se dny, ve kterých byla nemocenská vyplácena, sčítají a jejich celkový počet nemůže přesáhnout 70 dnů. U pracovní neschopnosti, která byla zahájena v jednom kalendářním roce a pokračuje i v dalším roce, a byla u ní vyčerpána podpůrčí doba 70 dnů, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna nového kalendářního roku.
Podpůrčí doba také vždy končí dnem, kterým končí zaměstnání důchodce. Nelze tedy pobírat důchod a zároveň nemocenskou v den, kdy důchodce již není zaměstnán a nepřichází tudíž o žádný příjem. Na poživatele starobního důchodu se tak podle § 15 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nevztahuje ochranná lhůta, která běžně činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud v této ochranné lhůtě vznikne běžnému zaměstnanci pracovní neschopnost, zakládá mu nárok na výplatu nemocenského, pro osoby pobírající starobní důchod však toto pravidlo neplatí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.