Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Stávka kvůli DPH

Stávka, kterou organizuje Odborový svaz dopravy a původně byla plánovaná na dnešek, byla odložena na čtvrtek 4. března 2010. Odboráři chtějí s definitivním rozhodnutím počkat na výsledky jednání Poslanecké sněmovny. O čem to ale vlastně budou poslanci jednat?

Problematický § 36a
Z médií víme, že zaměstnanci v dopravě se obávají o své benefity, konkrétně například železničářům jde o režijní jízdenky. Ale co má odebrání volných jízdenek společného se zákonem o DPH? Celý ožehavý problém způsobil nový § 36a, který je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, od 1. ledna 2010, a to díky novelizaci zákonem č. 489/2009 Sb.
Nový paragraf je implementací článku 80 evropské směrnice č. 2006/112/ES a má zamezit spekulacím a daňovým únikům, podrobně jsme informovali v tomto článku.
Toto ustanovení nařizuje plátci, který poskytne při prodeji slevu osobě, která je k němu ve zvláštním vztahu, odvést DPH z ceny obvyklé. Zvláštním vztahem se rozumí například příbuzní, osoby společně podnikající, osoby spojené kapitálově, ale také osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu podle § 33 a násl. zákoníku práce, tedy zaměstnanci. A to je právě důvodem chystané stávky.
Například Pražský dopravní podnik, který svým zaměstnancům poskytuje celoroční síťovou jízdenku zdarma, by podle § 36a zákona o DPH měl z každé takové jízdenky odvést DPH ve výši 432 Kč, obvyklá cena jízdenky je totiž pro běžné občany 4750 Kč. Zaměstnanci se tedy zřejmě právem obávají, že o tento bonus brzy přijdou. Stejný problém řeší železničáři, u kterých je navíc obtížné stanovit cenu obvyklou pro zaměstnanecké režijní jízdenky, protože stejný produkt se běžně neprodává. Nová povinnost odvádět DPH v plné výši se pochopitelně nevztahuje jen na veřejnou dopravu, ale na jakékoliv zboží či služby, které jsou poskytovány výše uvedeným osobám levněji, než je obvyklá prodejní cena. Typickým příkladem jsou ubytovací nebo stravovací služby za zaměstnanecké ceny.
Poněkud nelogickou věcí v § 36a je to, že povinnost takto danit benefity se nevztahuje na rodinné příslušníky zaměstnanců, a přitom právě v případě dopravních podniků i oni mají na režijní jízdenky povětšinou nárok. Zaměstnavatel tedy zaplatí plné DPH z obvyklé ceny roční jízdenky pro svého zaměstnance, ale stejná jízdenka pro jeho manželku nebude zaměstnavatele stát nic.
Ministerstvo financí vydalo přímo k § 36 zákona o DPH podrobný výklad. V informaci je vysvětlení pojmu cena obvyklá, podrobné vymezení osob ve zvláštním vztahu k plátci i konkrétní praktické příklady.

Stav legislativní nouze
Premiér Fischer přislíbil odborům rychlé řešení situace a požádal Sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze. Místopředsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová tento stav vyhlásila od 1. března do 30. dubna, aby bylo dost času nejen na urychlené projednání poslanci, ale i na případné záporné reakce Senátu a prezidenta. Ve stavu legislativní nouze neprobíhá u zákona první čtení, ale předseda návrh rovnou přikáže k projednání příslušným výborům a zároveň omezí čas na toto projednání. Ve druhém čtení pak poslanci mohou upustit od obecné rozpravy a omezit řečnickou dobu až na 5 minut. Třetí čtení návrhu zákona může následovat bezprostředně po čtení druhém.
Mimořádná schůze, která se bude zabývat právě jen § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je svolána na úterý 2. března 2010. Předložený vládní návrh předpokládá vypuštění osob, které jsou v pracovněprávním vztahu k plátci, ze seznamu osob dotčených ustanoveními § 36a zákona o DPH. Zrušením § 36a odstavec 3 písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb. by zaměstnavatelům bylo opět umožněno poskytovat svým zaměstnancům slevy na zboží či služby. Zákon je navržen tak, aby mohl být uplatněn retroaktivně od 1. ledna 2010.
Odbory zatím vyčkávají, jak se politici k návrhu zákona postaví, ale již po prvních reakcích pravicových stran naznačily, že čtvrteční stávka zřejmě občany nemine. V případě, že by zákon schválen nebyl, pohrozily odborové organizace rozsáhlejšími protesty a dalšími stávkami.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.