Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Provozovatelé fotovoltaických elektráren musí vést účetnictví

Ministerstvo financí uveřejnilo na svých internetových stránkách informaci, že všichni provozovatelé fotovoltaických elektráren jsou podle energetického zákona povinni vést účetnictví.

Stát velmi štědře dotuje majitele slunečních elektráren tím, že jejich energii vykupuje za vysokou cenu, na druhou stranu však právní předpisy pro jejich provoz jsou značně složité. I když provozovatel fotovoltaické elektrárny spotřebovává veškerou vyprodukovanou energii sám, je povinen vést účetnictví, nestačí tedy jen vedení daňové evidence. Každý majitel solárních panelů musí totiž vlastnit licenci na jejich provoz a každý držitel licence je podle § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, povinen být účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. Tímto předpisem je zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, kde je v § 1 odst. 2 písm h) uvedeno, že vést účetnictví musí všechny účetní jednotky, kterým tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis. A tím je v tomto případě již zmiňovaný energetický zákon. 
Ministerstvo financí také upozorňuje na skutečnost, že příjmy z provozování fotovoltaické elektrárny jsou podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny od daně, a to v kalendářním roce, v němž byla elektrárna poprvé uvedena do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Osvobození je automatické a nemusí se o něj žádat. Chce-li se však provozovatel z nějakého důvodu osvobození od daně vzdát, musí toto "vzdání se osvobození" správci daně oznámit, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. 
Přesné znění vyjádření Ministerstva financí k vedení účetnictví fotovoltaických elektráren najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.