Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení daně z převodu nemovitostí

Dalším předpisem, který byl novelizován tzv. vládním úsporným balíčkem, je zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Od 1. 1. 2013 se touto novelizací zvýšila daň z převodu nemovitostí z 3 % na 4 %.

Jde asi o nejstručnější část souhrnné novely č. 500/2012 Sb. V části čtvrté čl. VI novely se uvádí, že v § 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, se číslo "3" nahrazuje číslem "4". Cílem této změny je navýšení příjmů státního rozpočtu.
Převodem nemovitosti se rozumí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. Daň se platí z ceny nemovitosti nebo z odhadní ceny. Základem daně je vždy vyšší z těchto dvou cen a pro výpočet daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Daň zvýšená na 4 % se vztahuje na všechny změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od 1. 1. 2013. Ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí vydalo Generální finanční ředitelství informaci, kterou najdete zde.

Další větší a výraznější změny v oblasti daně z převodu nemovitostí se plánují od roku 2014. Zásadní změnou by měl být přechod povinnosti odvést daň z prodávajícího na kupujícího. Osvobození od daně u novostaveb by se mělo od příštího roku týkat jen bytů a domů, které budou prokazatelně sloužit k bydlení. A jako u všech plánovaných novelizací i tentokrát Ministerstvo financí slibuje, že dojde ke snížení administrativy. Pokud ministerstvo svým slibům dostojí, nebude od příštího roku zřejmě nutné ke každému převodu nemovitostí objednávat znalecký posudek. Stačit by měl přehled tzv. administrativních cen, tedy cen vycházejících z cen obdobných nemovitostí ve stejné lokalitě.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.