Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Konec daňové slevy pro pracující důchodce

Další změnou obsaženou v novele č. 500/2012 Sb., tzv. vládním daňovém balíčku (psali jsme zde), je zrušení základní slevy na dani pro pracující důchodce. Podle nového znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platného od 1. 1. 2013 si nemůže tzv. slevu na poplatníka ve výši 24840 Kč odečíst nikdo, kdo pobírá starobní důchod.

Slevu na poplatníka podle § 35ba v roční výši 24840 Kč mohl až do konce loňského roku uplatnit skutečně každý poplatník s trvalým bydlištěm v ČR. Slevu lze uplatnit v plné výši bez ohledu na to, po jakou část roku měl poplatník zdanitelný příjem. K 1. 1. 2013 bylo ale ustanovení § 35 ba odst. 1. písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, novelizováno úsporným daňovým balíčkem a byla do něj doplněna následující slova: "daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu". To znamená, že pracující důchodci si už nemůžou odečíst v daňovém přiznání částku 24840,- Kč za rok, případně jim účetní v zaměstnání nemohou snižovat daň o 2070,- Kč měsíčně.
Část pracujících důchodců se pokusila využít doslovného znění zákona a výplatu důchodu si k 1. 1. 2013 pozastavila, a to jen na několik málo dní či dokonce na jediný den. Tím nesplňovali podmínku v zákoně, že pro ztrátu nároku na slevu na dani musí pobírat starobní důchod k 1. lednu zdaňovacího období. Nárok na slevu by jim tedy měl být zachován. Generální finanční ředitelství ale vydalo tiskovou zprávu tohoto znění:
"V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu."
 Podle České správy sociálního zabezpečení si kvůli daňové slevě krátkodobě pozastavilo důchod 27 500 pracujících starobních důchodců. Rada seniorů nyní sepisuje ústavní stížnost, kterou se chce domoci zrušení celého novelizovaného ustanovení, protože odejmutí slevy pouze pracujícím důchodcům, tedy jen jedné skupině z celé společnosti, považuje za diskriminaci.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.