Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přímá volba prezidenta

Dnes ve 14 hodin se otevřou volební místnosti a začne historicky první přímá volba prezidenta v České republice. Do voleb bylo zaregistrováno 9 kandidátů. V Prvním kole bude prezident zvolen pouze tehdy, pokud některý z kandidátů získá nadpoloviční většinu ze všech platných hlasů. V opačném případě postoupí dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, ze kterého vzejde vítěz. První kolo voleb se koná dnes 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a zítra 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo se bude konat ve stejných časech o dva týdny později, tedy ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Současnému prezidentovi Václavu Klausovi vyprší mandát 7. března 2013.

O přímé volbě prezidenta se diskutovalo dlouho, přesto byly změny v legislativě nutné k tomu, aby se přímá volba mohla uskutečnit, přijaty téměř na poslední chvíli. Změna Ústavy i prováděcí zákon vstoupily v platnost 1. října 2012.

Změna Ústavy
Novela zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, není příliš rozsáhlá, její obsah lze shrnout do několika stručných bodů:
 • Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
 • Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.
 • Návrh na kandidáta musí podat nejméně 50 tisíc občanů ČR nebo nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.
 • Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu.
 • Volby se konají v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta.
 • V případě, že se úřad prezidenta uvolní před uplynutím jeho volebního období, koná se volba do devadesáti dnů.
 • V prvním kole může být prezidentem zvolen pouze kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů.
 • Pokud v prvním kole žádný z kandidátů neuspěl, postupují do druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti.
 • Ve druhém kole vítězí kandidát, který obdržel nejvyšší počet platných hlasů.
 • Senát bude mít možnost se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy.
 • Ústavní soud pak může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
 • Přímo volený prezident může přerušit či zastavit trestní stíhání pouze se souhlasem premiéra či pověřeného ministra a imunita prezidenta bude omezena pouze na dobu výkonu jeho funkce.
Prováděcí zákon
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je prováděcím zákonem, který přímo stanoví všechny náležitosti voleb. Volba hlavy státu je velmi podobná volbám do Senátu, volebním okrskem však je celá Česká republika. Pokud v prvním kole nedosáhne žádný z kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, uskuteční se dva týdny po prvním kole kolo druhé. Zákon mimo jiné stanoví:
 • Kandidátní listinu může podat nejméně 10 senátorů, nejméně 20 poslanců nebo každý plnoletý občan, jehož petici za zvolení prezidentem podepíše nejméně 50 000 lidí. Ti musí na petici uvést kromě podpisu své jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu.
 • Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8 500 občanů podepsaných na každé petici. V případě vysoké chybovosti se ověří druhý vzorek a ze všech odevzdaných podpisů se odečte tolik procent, kolik odpovídá průměrné chybovosti v obou vzorcích. Právě o metodě odečtu chybných hlasů vedli kandidáti spor s Ministerstvem vnitra a nakonec rozhodl až Nejvyšší správní soud (oznámení Nejvyššího správního soudu najdete zde). Jeden z kandidátů napadl toto rozhodnutí u Ústavního soudu a požadoval odklad 1. kola prezidentských voleb. Ústavní soud jeho žádosti nevyhověl, nález Ústavního soudu byl veřejně vyhlášen teprve včera, tedy jediný den před zahájením voleb.
 • Kandidátní listina musí být předložena nejpozději 66 dní před začátkem voleb, kandidát k ní musí připojit prohlášení, že s nominací souhlasí.
 • Zákon určuje finanční limity na kampaně. V prvním kole mohou kandidáti utratit na volební kampaně maximálně 40 milionů korun, v případném druhém kole budou moci utratit dalších 10 milionů korun. 
 • Celé účetnictví, které se týká propagace na volby, musí kandidáti zveřejnit do dvou měsíců od voleb na internetu a poskytnout mandátovému a imunitnímu výbory Sněmovny.
 • Volby se musí uskutečnit mezi 60. a 30. dnem před koncem mandátu dosavadní hlavy státu. 
Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých webových stránkách „Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky“ a připomíná všem voličům, aby si do volebních místností nezapomněli vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.