Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová omezení při využití výdajových paušálů

Dalším opatřením, které zavádí úsporný daňový balíček, jak bývá označována novela č. 500/2012 Sb., jsou nová omezení při využití tzv. výdajových paušálů. Nově nebude možné použít výdajové paušály ve výši 30 % a 40 % u příjmů nad dva miliony korun, a pokud poplatník uplatní výdajové paušály na většinu svých příjmů, přijde o možnost odečíst si slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Výdajové paušály jsou pro mnoho podnikatelů vítaným zjednodušením při výpočtu daně. Při využití výdajových paušálů nemusí poplatník shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, pouze eviduje zdanitelné příjmy a výdaje následně vypočte stanoveným procentem z těchto příjmů. Výše paušálu je určena podle druhu podnikání v § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu v § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Od zdaňovacího období roku 2013 dochází v oblasti paušálních výdajů ke změnám. Jde o dvě nová omezení, která se ale projeví až v daních za rok 2013, tedy v přiznání podávaném na začátku roku 2014. Samotné procentní sazby se nemění.

Paušál jen do 2 milionů
Nově je zaveden maximální limit, do kterého lze uplatnit výdaje u 30% a 40% paušálu. Jde tedy o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním, příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce nebo příjmy z činnosti insolvenčního správce a příjmy z pronájmu (viz tabulka níže).
Omezení je v zákoně stanoveno takto:
  • výdajový paušál 40 % půjde uplatnit nejvýše do částky 800 tisíc Kč,
  • výdajový paušál 30 % půjde uplatnit nejvýše do částky 600 tisíc Kč.
V obou případech to znamená, že výdajový paušál bude moci uplatnit pouze OSVČ, jejíž příjmy nebudou vyšší než 2 milióny korun.

Omezení daňových slev
Omezení je do zákona vloženo zcela novým paragrafem 35ca, který říká, že pokud poplatník použije výdajový paušál na dílčí základ daně, který je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže si snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) a nemůže uplatnit daňové zvýhodnění.
Poplatník si tedy nemůže odečíst od daně 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 13 404 Kč ročně, pokud je jeho příjem z podnikání, na který uplatní výdajový paušál, vyšší než ostatní zdanitelné příjmy. Pokud má ale poplatník např. příjem ze zaměstnání, který je vyšší než příjmy z podnikání, tvoří dílčí základ daně, na který bude uplatněn výdajový paušál, méně než 50 % celkového základu daně a poplatník si může odečíst jak slevu na manželku či manžela tak zvýhodnění na dítě.
 
Druh činnostiVýdajový paušál
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství80%
Příjmy ze živností řemeslných80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných)60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce40%
Příjmy insolvenčního správce40%
Příjmy z pronájmu30%
 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.