Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přehled příjmů a výdajů musí letos prvně odevzdat i umělci

Lidé pracující tzv. "na volné noze" musí již od ledna roku 2009, stejně jako ostatní živnostníci, platit odvody na důchod. Letos poprvé budou tedy muset umělci, tlumočníci nebo novináři kromě daňového přiznání za loňský rok odevzdat i formulář s přehledem příjmů a výdajů.

Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje podle § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, i osoba, která vykonává uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů. Jde tedy o fyzické osoby podnikající na základě jiného než živnostenského zákona, obvykle se jedná o osoby, které mají příjmy na základě autorského zákona. 
Letos ale musí stejně jako všechny ostatní osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Přehled o příjmech a výdajích za minulý kalendářní rok.
Přehled se podává na určeném formuláři, na kterém se pomocí pokynů vypočítá přeplatek či nedoplatek a zároveň i nová výše záloh na důchodové pojištění.
Přehled se podává příslušné správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za kalendářní rok, nejpozději tedy do konce dubna. V případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce se termín odevzdání Přehledu sice posouvá na konec července, ale o této skutečnosti je třeba příslušnou sociální správu informovat také nejpozději do konce dubna. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 2. 8. 2010.
Pokud chce být fyzická osoba považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, musí to příslušné sociální správě řádně zdůvodnit. Veškeré důvody je třeba doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl podán Přehled o příjmech a výdajích. Takovým důvodem může být například studium, mateřská dovolená, důchod nebo řádné zaměstnání, které je hlavním zdrojem příjmů.
Přehled o příjmech a výdajích lze podat na tiskopise dostupném na všech pobočkách správy sociálního zabezpečení nebo je možné využít interaktivního formuláře na webu České správy sociálního zabezpečení.
Ve stejných termínech musí OSVČ podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, předložit obdobný přehled o svých příjmech a výdajích také všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v loňském roce pojištěna.

Formulář Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009:
 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.