Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinnost registrace k DPH při poskytnutí služby do jiného členského státu

Podle novelizovaného zákona o dani z přidané hodnoty se od 1.1.2010 rozšiřuje povinná registrace k dani i na podnikatele, kteří poskytují služby do členských států EU a jejichž příjemcem je plátce DPH.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, byl k 1.1.2010 novelizován rozsáhlou novelou č. 489/2009 Sb., která transponuje do českého práva novelizovanou směrnici Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, která mimo jiné upravuje i povinnou registraci k dani z přidané hodnoty.
Do konce roku 2009 platilo, že plátcem DPH se povinně stává podnikatel, který
- má obrat za dvanáct kalendářních měsíců po sobě jdoucích nejméně 1 milion korun,
- nakoupí zboží od zahraničního plátce DPH v částce překračující 326 tisíc korun,
- pokračuje v činnosti po zemřelém plátci,
- se stane členem sdružení, ve kterém je některý z členů plátce DPH,
- nabyde majetek privatizací nebo prodejem podniku,
- si pořizuje z členského státu auto nebo zboží se spotřební daní,
- přijme služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku nebo od zahraniční osoby povinné k dani.
Od 1. ledna se podle novelizovaného § 94 odst. 11 povinnost registrace rozšířila i na osoby, které poskytují službu do jiného členského státu a příjemcem služby je osoba povinná k dani. To znamená, že jestliže podnikatel, který dosud nebyl plátce DPH, poskytne službu do jiného členského státu EU tamnímu plátci, stává se plátcem daně a je podle § 95 odst. 6 zákona povinen do 15 dnů podat přihlášku k registraci.
Příkladem takovýchto služeb může být dodání či úpravy softwaru, reklamní služby, právní služby, kulturní a sportovní služby, veterinární služby atd.
Povinnost registrace se nevztahuje pouze na podnikatele, kteří do jiného členského státu poskytují služby, u nichž má podle zvláštních pravidel povinnost platit DPH poskytovatel služby, a také na podnikatele poskytující služby, které jsou v jiném členském státě od daně osvobozeny. Povinnost registrace platí také jen při dodání služeb do jiného členského státu EU, na dodání služeb do jiných než členských států EU se tato povinná registrace nevztahuje.

Související články:
Změny v zákoně o DPH od 1.1.2010
Změny sazeb DPH

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.