Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Uplynulý týden v PS

Protože pondělí není jednacím dnem Poslanecké sněmovny, zasedala i v minulém týdnu od úterý do pátku. Tedy čtyři dny v týdnu jako obvykle. Tentokrát však během nich přišlo na řadu hned pět schůzí. K vyššímu počtu projednaných zákonů to ale nepřispělo.

Sněmovnu i minulý týden ovládaly obstrukce pravicových poslanců, kteří se tak úspěšně snažili nepřipustit projednání některých bodů, které by podle jejich názoru negativně zasáhly již schválený státní rozpočet. Levici nepomohlo ani svolání mimořádných schůzí (informovali jsme zde). Dvě mimořádné schůze byly ale svolány na žádost ODS, a protože je nikdo neblokoval, pár bodů poslanci přece jen projednali. Vlastně stihli projednat všechny body první středeční mimořádné schůze, a ta byla také jako jediná ukončena řádně, tedy projednáním všech bodů programu. Tématem následující mimořádné schůze byla zpráva o podezření z korupce při pořizování stíhaček Jas-39 Gripen pro českou armádu. A to už byl opět důvod ke slovní přestřelce mezi poslanci a schůze proto byla přerušena. V pátek před polednem se pak poslanci konečně shodli a všechny čtyři přerušené schůze ukončili. Příští řádná schůze by měla být svolána na 9. březen 2010, už nyní ale lidovci a komunisté naznačují, že budou usilovat o svolání dalších mimořádných schůzí.
A které body nakonec měly to štěstí, že skutečně došlo k jejich projednání?
  • Již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny byla schválena novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Novelou se o jeden rok odsunul ostrý start základních registrů (informovali jsme zde).
  • Stejným způsobem byl v prvním čtení schválen související zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Tímto zákonem bylo mimo jiné oddáleno vydávání elektronických občanských průkazů (informovali jsme zde).
  • Nejvyšší kontrolní úřad by mohl získat větší pravomoci než dosud. Poslanci totiž propustili do druhého čtení návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Touto novelou by NKÚ získal možnost kontrolovat hospodaření krajů a obcí, které nakládají s veřejnými financemi.
  • Do druhého čtení prošel také vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Novela upravuje podmínky k nakládání s pyrotechnickými výrobky a uvádí je do souladu s evropskými předpisy. Návrh zákona bude nyní ve zkrácené lhůtě deseti dnů projednán v hospodářském výboru.
  • Dalším návrhem, který prošel prvním čtením, je novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Navrhovaná novela odstraňuje výkladové sporné části zákona a zohledňuje zkušenosti nabyté při tříleté aplikaci tohoto zákona. Doba projednání novely v hospodářském výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byla také zkrácena na deset dní.
  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, je souhrnně nazýván zákonem o protikorupčních opatřeních nebo také Pecinovým balíčkem. Diskutovaný návrh počítá například s institutem daňového tajemství, protikorupčního agenta, nebo korunního svědka. Zákon prošel prvním čtením a bude projednán v několika výborech. Stranické kluby ale již předem upozorňují, že ve druhém čtení chtějí podat větší množství pozměňovacích návrhů.
  • Novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, sice poslanci propustili do třetího závěrečného čtení, jedním ze dvou pozměňovacích návrhů podaných ve druhém čtení je ale návrh na úplné zamítnutí této novely. Pokud návrh zákona projde i třetím čtením, budou muset vládní energetickou koncepci do roku 2050, kterou nyní připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, schvalovat poslanci.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.