Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Elektronické občanské průkazy až od roku 2012

Nové elektronické občanské průkazy měly začít úřady vydávat již od července letošního roku. Poslanecká sněmovna ale ve zrychleném čtení schválila odklad startu tohoto projektu o rok a půl, elektronického osobního dokladu se tedy dočkáme až od 1. ledna 2012.

Odložení elektronických občanských průkazů souvisí se zpožděním, se kterým by měly začít v plném režimu fungovat čtyři základní informační registry veřejné správy (informovali jsme zde). "Bez fungování systému základních registrů ztrácejí elektronicky čitelné občanské průkazy svou stěžejní přednost - možnost komunikace s informačními systémy veřejné správy," uvedl ministr vnitra Martin Pecina.
Poslanci proto zcela bez problémů a výjimečně i bez jakékoliv diskuze schválili novelu novely, tedy změnu zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Právě zákon č. 227/2009 Sb. novelizoval desítky zákonů a mezi nimi i zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. A podle novelizovaného znění zákona o občanských průkazech platného od 1. 7. 2010 se měly začít vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Nyní se tedy, v případě schválení této změny Senátem a prezidentem, toto datum posune až na 1. leden 2012.

A jaké hlavní změny by měl nový občanský průkaz přinést?
Elektronický průkaz by se měl vydávat ve dvou základních typech, a to jako občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jako občanský průkaz pouze se strojově čitelnými údaji. Občané si sami určí, zda chtějí pouze průkaz se strojově čitelným 2D kódem, který jim umožní získat údaje z registrů a zároveň tyto údaje budou zpřístupněny policii nebo úředníkům. Tento typ průkazu by měl být vydáván zdarma. Druhou možností je průkaz vylepšený o čip, na který se dají zapisovat i složitější údaje, jako např. elektronický podpis. Vydání průkazu s čipem bude zpoplatněno.
Na nových průkazech budou přímo viditelné pouze základní údaje jako jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, státní občanství, podpis, fotografie a údaje o platnosti průkazu. Naopak informace o trvalém bydlišti a manželovi či manželce, budou zapsány pouze v příslušném registru, do kterého bude průkazem umožněn vstup. Tím se výrazně sníží dosud častá potřeba výměny občanského průkazu v případě změny některého ze zapisovaných údajů, která zbytečně zatěžovala jak občany samotné, tak i státní rozpočet. Zatím se ale nepředpokládá zavedení biometrických údajů na elektronický občanský průkaz. Platnost nových průkazů má být deset let a vydávat je budou stejně jako dosud obecní úřady.
Každému průkazu bude přidělen bezpečnostní kód podobný PINu u platebních karet, který zamezí riziku zneužití. A podobně jako u platebních karet by také mělo být možné zablokovat průkaz v případě jeho ztráty.
Další zásadní změnou je možnost vydání občanského průkazu na žádost i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
V rámci zemí Evropské unie bude elektronický občanský průkaz využíván jako cestovní doklad a předpokládá se jeho využití pro účely zdravotního pojištění a důchodového zabezpečení. Hudbou budoucnosti je pak odstranění některých dalších průkazů způsobilosti. Ve spojení s fungujícími základními registry by elektronický občanský průkaz mohl výhledově nahradit např. zbrojní pas nebo řidičský průkaz.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.