Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna odložila start základních registrů o jeden rok

Poslanecká sněmovna včera ve zrychleném režimu schválila novelu zákona o základních registrech, podle které by základní registry veřejné správy měly začít plně fungovat až od července 2012, tedy o rok později oproti dosavadnímu plánu.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 27. dubna 2009 a nabývá účinnosti 1. 7. 2010. Podle přechodných ustanovení zákona mělo od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 trvat jakési zkušební období pro provoz základních registrů, ve kterém se měly plnit registry základními daty. Podle předkladatelů novely však jeden rok zkušebního provozu nestačí, a proto bylo toto období prodlouženo novelou zákona na dva roky. Ostrý provoz registrů by měl tedy začít až od července 2012. Novelu zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Zákon o základních registrech zavádí čtyři základní registry veřejné správy, které nahradí dosavadní nejednotné databáze úřadů. Cílem registrů je hlavně zjednodušit a zpřehlednit výkon veřejné správy pro občany. Zásadním prvkem základních registrů je tzv. referenční údaj, což je údaj, který bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Občané tak již nebudou povinni údaje o sobě opakovaně poskytovat a dokládat na všech úřadech. Uskuteční-li se změna v jednom registru, následně proběhne i v registrech ostatních.
Základními registry jsou:
Registr obyvatel 
Tento registr bude obsahovat základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu. Mezi údaje tohoto registru patří zejména jméno a příjmení, datum a místo narození i úmrtí a státní občanství. Správcem registru obyvatel bude Ministerstvo vnitra.
Registr osob 
V základním registru osob se povedou referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách i o organizačních složkách státu. Správcem registru osob bude Český statistický úřad.
Registr územní identifikace
V tomto registru se povedou referenční údaje o katastrálních územích, údaje o nemovitostech i údaje o pozemku a adresním místu. Správcem registru územní identifikace bude Český úřad zeměměřický a katastrální.
Registr práv a povinností
Údaje soustředěné v základním registru práv a povinností se dají označit jako údaje, které podporují tři výše zmíněné základní registry. Zde se povedou údaje o agendách orgánů veřejné moci. Správcem registru práv a povinností bude Ministerstvo vnitra.


Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.