Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Legalizace skryté reklamy

Jedním z mála zákonů, které se minulý týden podařilo v Poslanecké sněmovně schválit, je zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Pokud nový zákon projde Senátem a podepíše ho prezident, začnou i čeští filmoví a seriáloví hrdinové používat výrobky konkrétních značek. Půjde sice o skrytou, nikoliv však zakázanou reklamu.

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání vznikl především z nutnosti implementovat do českého práva poslední změny evropské směrnice č. 89/552/EHS. Souladu s evropskými předpisy mělo být dosaženo do 19. prosince 2009, v případě dalších průtahů nebo dokonce nepřijetí tohoto zákona, hrozí České republice postih.
Nový zákon má mimo jiné do českých televizí zavést takzvaný product placement, tedy reklamu přímo v ději filmu či seriálu. Výrobky konkrétních značek by se potom objevovaly jako přirozená součást děje. Divák by na tuto formu reklamy měl být upozorněn v titulcích.
Výjimku v propagaci budou mít tabákové výrobky a léky, které jsou v ČR prodávány na předpis. Tato forma inzerce zůstane zakázaná ve všech pořadech pro děti.
Další oblastí, které se nový audiovizuální zákon věnuje, je internetové vysílání. Pro vysílání na internetu by měla platit stejná pravidla jako pro televize. Podle EU se jedná o ochranu televizí, které jsou neregulovaným vysíláním videí na internetu poškozovány a jsou proti němu v nevýhodě. Navíc i spotřebitelé na internetu by měli být chráněni. Na vysílání na webu by měla dohlížet Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta nyní dohlíží na televize a rádia, s dohledem na internetu by ji měla pomoct komise, kterou si ustavili weboví vydavatelé.
Součástí nového právního předpisu je také změna zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. A právě díky této novelizaci by se měly podnikatelům snížit poplatky za televizi a rozhlas. Podnikatelé by totiž nemuseli platit poplatky zvlášť za každý mobilní telefon, který příjem vysílání umožňuje, ale platili by za všechny pouze jeden poplatek.
Sporným bodem nového zákona se stala jeho druhá část, která novelizuje zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Touto novelou se ruší omezení vlastnictví vysílacích sítí. V současnosti může jeden majitel vlastnit maximálně dvě vysílací sítě, tzv. multiplexy, a nesmí být propojen s broadcasterem, tedy tím, kdo program šíří. Tato omezení audiovizuální zákon odstraňuje. Po provedení novelizace by podle poslance Plevy (ODS) mohlo dojít k situaci, kdy jedna skupina podnikatelů bude vlastnit všechny vysílací sítě a ovládat celý mediální trh od výroby pořadů až po jejich šíření. Poslanec se nyní bude snažit přesvědčit senátory, aby se zákon ještě pokusili pozměnit.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.