Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové evropské logo pro biovýrobky

Evropská komise vyhlásila vítěze soutěže o nové logo pro biovýrobky EU. Od 1. července 2010 bude součástí povinného značení všech výrobků, které prošly procesem certifikace a byly uznány jako produkty ekologického zemědělství.

Nové logo, které bylo vybráno veřejným hlasováním (informovali jsme zde), obsahuje podle Komise dva jasné prvky, kterými jsou příroda a Evropa. Od 1. července 2010 jím budou muset své výrobky označovat všichni výrobci balených ekologických produktů v EU, kteří obdrželi příslušný certifikát. Tuto povinnost jim ukládá nařízení Rady č. 834/2007/ES, o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Pro výrobky dovážené do EU bude užívání tohoto loga dobrovolné. Vedle tohoto symbolu EU budou smět výrobci i nadále používat různá zavedená regionální či národní biologa. Použití evropského loga pro ekologické zemědělství má spotřebitelům poskytnout celoevropsky rozeznatelnou značku, která bude zárukou toho, že:
  • minimálně 95% složek produktu zemědělského původu bylo vyprodukováno ekologicky,
  • produkt neobsahuje geneticky modifikované organismy,
  • produkt splňuje pravidla oficiálního kontrolního systému,
  • produkt vyšel přímo od výrobce nebo zpracovatele v uzavřeném obalu,
  • produkt nese jméno výrobce, zpracovatele nebo prodejce a jméno nebo kód kontrolní organizace.
Nařízení Rady také ukládá, aby vedle biologa Společenství bylo uvedeno, kde byly zemědělské suroviny vyprodukovány. To může být vyjádřeno výrazem „EU“ nebo „mimo EU“, případně lze uvést přímo název země, ve které byl výrobek nebo jeho suroviny vyprodukovány.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.