Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinná výměna řidičských průkazů

V České republice jsou v současné době platné 4 typy řidičských průkazů. Od roku 2014 už bude platit jediný typ řidičského průkazu podle vzoru Evropských společenství. Všechny průkazy, které nejsou podle tohoto vzoru, je tedy třeba vyměnit. Podstatná část těchto průkazů má být vyměněna do konce roku 2010.

Výměna dosavadních řidičských průkazů probíhá podle § 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. První dvě fáze již proběhly a byly ukončeny na konci let 2002 a 2007. Do konce roku 2010 je nutné vyměnit dva typy řidičských průkazů vydaných do 31. prosince 2000. Poslední řidičské průkazy, jejichž výměnu zákon nařizuje, byly vydávány od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 a jejich držitelé jsou povinni vyměnit je za nové do 31. prosince 2013.
Od tohoto data již bude na území ČR platit pouze tzv. evropský typ řidičských průkazů. Tento průkaz je plastový ve velikosti bankovní karty a je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie i v ostatních státech dle "Úmluv o silničním provozu" (Ženeva 1949 a Vídeň 1968). Nový řidičský průkaz se podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, vydává na dobu nejvýše deseti let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu např. omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

Tyto dva typy ŘP je nutné vyměnit do 31. 12. 2010:
 
Pro tento typ ŘP je zákonem nařízena povinná výměna do 31. 12. 2013:
 
Nový typ řidičského průkazu s logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu "CZ":
 
Řidičské průkazy se vyměňují na určených pracovištích obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Tedy na Městských úřadech nebo Magistrátu města, podle místa trvalého pobytu. S sebou je nutné mít platný doklad totožnosti, průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně. Žádost o vydání nového průkazu obdržíte až na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výroba nového průkazu probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů, a z toho důvodu nelze žádost opatřenou čárovým kódem vyplnit předem.
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku a proběhne do 20 dnů od podání žádosti. Výjimkou je žádost o vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů, za kterou je vybírán správní poplatek ve výši 500 Kč.
Podrobnosti o výměně řidičských průkazů najdete na webových stránkách Ministerstva dopravy nebo na www.vymentesiridicak.cz.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.