Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Osvobození od záloh na daň z příjmů končí

Počátkem loňského roku rozhodla vláda v rámci Národního protikrizového plánu o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů fyzickým a právnickým osobám, které k 1. 12. 2008 zaměstnávaly maximálně 5 osob. Toto opatření se ale týkalo pouze záloh splatných v roce 2009, letos je tedy třeba zaplatit zálohy na daň již v běžných termínech daných zákonem.

Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat vydalo Ministerstvo financí 23. února 2009 na základě usnesení vlády ze dne 16. února 2009. Cílem tohoto opatření měla být především pomoc drobným firmám, protože peníze ušetřené na zálohách mohly využít na udržení zaměstnanosti a zachování provozů v době krize. Jedná se pouze o odpuštění záloh, nikoliv daně, tu musí nakonec zaplatit všechny subjekty, ale podle tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska jim bylo přechodně umožněno efektivněji nakládat s finančními prostředky v podnikatelském sektoru.
Zrušena byla povinnost zálohovat daně z příjmů podle § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, splatné v průběhu kalendářního roku 2009, a to fyzickým osobám a právnickým osobám, pokud k 1. 12. 2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly, tzn. evidovaly, k uvedenému datu podle mzdových listů nejvýše 5 zaměstnanců.
Důležitá je v tomto rozhodnutí právě ona formule, že zrušení povinnosti daň zálohovat se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce 2009. Pro letošní rok se podle Ministerstva financí s obdobným opatřením nepočítá. Zálohy na daně jsou proto v roce 2010 splatné v termínech daných § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tedy čtvrtletně nebo pololetně. Pro poplatníky, kteří platí zálohy na daň čtvrtletně, tak bude prvním termínem pro zaplacení 15. březen 2010.
Ministerstvo financí zároveň upozorňuje, že právnické a fyzické osoby mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.