Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové elektronické formuláře Ministerstva financí

Česká daňová správa zveřejnila na svých internetových stránkách interaktivní formuláře k přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Formulář provádí automatické výpočty i přenáší údaje do souvisejících kolonek.

Každý poplatník daně z příjmů může letos nově využít k podání daňového přiznání interaktivní daňový formulář, který připravila česká daňová správa. K vyplnění tohoto formuláře je třeba mít jen nainstalovanou novou verzi programu Adobe Reader (ke stažení zde). Ve srovnání s běžným tiskopisem daňového přiznání je tento formulář opatřen čárovým kódem, který umožní české daňové správě načíst údaje z daňového přiznání do příslušného systému a tím zrychlit proces zpracování.
Formulář obsahuje podrobnou nápovědu k jednotlivým položkám, která se zobrazí po najetí myši na jednotlivé kolonky. Po vyplnění osobních údajů o poplatníkovi stačí do formuláře vyplnit jen požadované údaje o příjmech, pojistném a odpočtech a vše ostatní spočítá sám. Výhodou je také automatické přenášení údajů do souvisejících kolonek. Po vyplnění potřebných údajů stačí už jen formulář vytisknout, podepsat a doručit na příslušný finanční úřad.
Interaktivní formuláře k dani z příjmů včetně příloh najdete zde.

Kromě doručování tištěných formulářů umožňuje česká daňová správa využít elektronický daňový formulář. Jeho výhodou je zaslání formuláře finančnímu úřadu elektronicky a to buď prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Tento postup je však výhodnější jen pro vlastníky zaručeného elektronického podpisu a v případě podání většího množství daňových přiznání.
Elektronické služby české daňové správy najdete zde.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.