Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Spoluzodpovědnost při jízdě s opilým řidičem

Nejvyšší soud zpřístupnil na internetu své rozhodnutí z prosince loňského roku, ve kterém rozhodl o odpovědnosti spolujezdce, který usedne do automobilu s opilým řidičem.

Zveřejněný rozsudek jasně řekl, že kdo vědomě podstoupí jízdu vozidlem, které řídí osoba, o níž ví, že její řidičské schopnosti jsou ovlivněny požitím alkoholu, podstatně přispívá k vzniku škodlivého následku. Jinými slovy: kdo nasedne do auta s opilým řidičem, je spoluodpovědný za případný následek na svém zdraví. Vzhledem k tomu, že je to v krátké době již druhé velmi podobné rozhodnutí Nejvyššího soudu, jde již o jasný právní názor, který se bude odrážet například v přístupu pojišťoven k výplatám pojistek. Soudy totiž mohou částku, na kterou má pojištěný nárok, snížit o procentní podíl zodpovědnosti spolujezdce. Nejvyšší soud nyní svým rozhodnutím uznal, že podíl poškozeného spolujezdce se podle okolností může "limitně blížit až jedné polovině".
Dojde-li tedy při dopravní nehodě ke zranění nebo dokonce úmrtí spolujezdce, který věděl, že řidič požil před jízdou alkohol, může spolujezdec či jeho pozůstalí od pojišťovny dostat pouhou polovinu částky, na kterou by jinak z uzavřené pojistky měli nárok. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.