Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Označování a zveřejňování dokumentů EU

Tak jako právní předpisy ČR vycházejí ve Sbírce zákonů ČR, jsou dokumenty ES zveřejňovány v Úředním věstníku (Official Journal). Systém číselného označení právních předpisů EU je však nejednotný a složitý.

Úřední věstník
Právní dokumenty Evropské unie jsou zveřejňovány v Úředním věstníku. Ten vychází téměř každý pracovní den ve všech 23 úředních jazycích EU. Obdobně jako v ČR existuje Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv a dohod, existuje několik řad Úředního věstníku:
  • řada L (Legislation) obsahuje směrnice, nařízení, rozhodnutí, doporučení a další předpisy,
  • řada C (Information, notices and preparatory acts) obsahuje různé informace, oznámení a přípravné akty,
  • řada S (Suplements) obsahuje vyhlášení veřejných zakázek v zemích EU,
  • řada A (Annex) obsahuje přílohy.
V tištěné formě můžete do Úředního věstníku podle § 13 zákona č. 309/1999 Sb. nahlédnout na krajských úřadech a na magistrátu hl. m. Prahy. 

Eur-lex
V elektronické podobě jsou celé Úřední věstníky řady L a C zveřejňovány ve formátu PDF a jednotlivé předpisy ve formátu HTML v systému Eur-lex. Eur-lex je volně přístupný na internetu na adrese http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm. Od 1. 5. 2004 jsou zde veškeré nové dokumenty publikovány i v češtině, ve formátu HTML ovšem s určitým zpožděním.
Starší dokumenty vydané před vstupem ČR do EU nejsou česky k dispozici. Naše vláda nebyla schopna zajistit překlad všech platných předpisů ES, stav se průběžně pomalu zlepšuje. Některé dokumenty je možné zobrazit slovensky, všechny anglicky či francouzsky. Hledání konkrétního předpisu na Eur-lexu není zcela jednoduché, protože databáze obsahuje okolo 3 600 000 dokumentů vydaných od roku 1951 a denně se aktualizuje a každoročně se rozšíří o přibližně 15 000 dokumentů. Na internetu se také někdy vyskytují technické potíže se zobrazením a navíc je třeba si uvědomit, že stejně jako v případě českých předpisů je závazná pouze tištěná forma.
Řada S, ve které jsou publikovány veřejné zakázky, je součástí informačního systému TED.

Číslování
Podobně jako při číslování českých právních předpisů i v EU se používá rok a číslo oddělené „/“. U evropských předpisů je ale označení zkomplikováno tím, že směrnice a rozhodnutí se značí rok/číslo, zatímco nařízení číslo/rok. Rok se někdy označuje pouze dvoumístně a někdy čtyřmístně. Ze samotného čísla tedy nelze často vyčíst, o jaký dokument se jedná, např. 84/93 – mohlo by se jednat o dokument č. 93 z roku 1984 nebo č. 84 z roku 1993 – oba dokumenty existují. Proto je nutné vždy uvádět, o jaký typ dokumentu se jedná (směrnice, nařízení, doporučení, rozhodnutí atd.). 
Číslo s lomítkem je navíc zakončeno koncovkou „/EHS“ (Evropské hospodářské společenství - do roku 1993), „/ES“ (Evropská společenství - od roku 1993 do roku 2009) nebo „/EU“ (Evropská unie - od prosince 2009), případně dalšími koncovkami např. Euratom (Evropské společenství pro atomovou energii), ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli), SVV (Spravedlnost a vnitřní věci), PJS (Policejní a justiční spolupráce), SZBP (Společná zahraniční a bezpečnostní politika). Všechny tyto zkratky se navíc používají i v anglické verzi.
Předpisy, které vyšly v Úředním věstníku (Official Journal) mohou být citovány zkratkou OJ, za kterou následuje označení řady, čísla, data vydání a strany, na které předpis začíná - např. OJ L 328, 15.1.2001, p. 26.

CELEX
CELEX je způsob označování evropských dokumentů, ve kterém je každému z předpisů přiděleno jedinečné identifikační číslo. Jeho struktura je SYYYYDNNNN podle níže uvedené tabulky. Výjimečně se i v CELEXu označoval rok pouze dvoumístně, dnes se už používá výlučně čtyřmístné označení.
Systém vytváření CELEXového čísla:
S
sektor
YYYY

D
druh předpisu
NNNN

1 - primární legislativa - smlouvy, dohody
2 - předpisy týkající se vztahů s nečlenskými zeměmi
3 - sekundární legislativa, tj. směrnice, nařízení, rozhodnutí
4 - doplňková legislativa
letopočet
vzniku
předpisu
D - Decision - rozhodnutí
L - Directive - směrnice
R - Regulation - nařízení
B - Budget - rozpočet
A - Agreement - dohoda
K - ECSC Recommendation - doporučení ESUO
X - Other Acts - ostatní akty
pořadové
číslo

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.