Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Tuzemské stravné

Výše stravného je závislá na vývoji cen a mění se pravidelně k 1. lednu vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Mimořádně se může změnit i v jiném termínu, pokud se podle údajů Českého statistického úřadu ceny zvýší nebo sníží o 20 a více procent.

Změny ve výši stravného se provádějí vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pro rok 2010 je výše stravného stanovena vyhláškou č. 462/2009 Sb.
Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu. Stravné, někdy nazývané také dieta, nekompenzuje celkové náklady zaměstnance na stravování během pracovní cesty, je pouze příspěvkem na zvýšené stravovací výdaje. Ke způsobu, jakým zaměstnanec peníze skutečně využije, se nepřihlíží.
Pouze v případě, že zaměstnanci je během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé takové jídlo stravné krátit. Při cestě trvající 5 až 12 hodin lze stravné krátit za každé poskytnuté jídlo až o 70 %, při cestě delší než 12 hodin, ale kratší než 18 hodin až o 35 % procent. Při cestě delší než 18 hodin lze stravné snížit maximálně o 25 % za každé bezplatně poskytnuté jídlo.
Určení konkrétní výše stravného se liší také podle typu zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele rozpočtového sektoru, tzn. pro státní a veřejnou správu a služby, je výše stravného určena přesným limitem, ve kterém může být vyplaceno. Pro zaměstnavatele soukromého sektoru je závazná pouze spodní hranice, tedy minimální výše stravného, které musí zaměstnanci poskytnout. Může tedy poskytovat i libovolně vyšší stravné.
Pokud pracovní cesta trvá méně než 5 hodin a zaměstnanci není umožněno stravovat se obvyklým způsobem, je zaměstnavatel rozpočtového sektoru oprávněn poskytnout zaměstnanci stravné až do výše stravného odpovídajícího pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. U zaměstnavatele soukromého sektoru záleží při cestě kratší než 5 hodin pouze na domluvě se zaměstnancem.
Výše stravného na kalendářní den:
Délka cestyRozpočtový sektorSoukromý sektor
5 až 12 hodin61 Kč až 73 Kčnejméně 61 Kč
12 až 18 hodin93 Kč až 112 Kčnejméně 93 Kč
déle než 18 hodin146 Kč až 174 Kčnejméně 146 Kč

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.