Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

České účetní standardy pro státní organizace

Ministerstvo financí zveřejnilo začátkem ledna 2010 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tyto nové standardy byly vytvořeny z důvodu probíhající účetní reformy v oblasti veřejných financí.

Ministerstvo financí vydává účetní standardy podle § 36 odstavce 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Hlavním cílem účetních standardů je, aby všechny společnosti používaly stejné účetní metody a jejich finanční výkazy v jednotlivých letech byly porovnatelné. Obsahem standardů je především popis účetních metod a postupů účtování. 
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., jsou určeny pro příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, státní fondy, Pozemkový fond ČR a pro organizační složky státu.
Standardy byly vydané pod č.j. 282/102 406/2009, jsou platné od 1. ledna 2010 a jsou označeny č. 701 až č. 704. Obsahem standardu č. 701 je stanovení základních postupů účtování na účtech. Standard č. 702 obsahuje kromě postupů při otevírání a uzavírání účetních knih také převodový můstek mezi starou a novou účetní osnovou. Standard č. 703 obsahuje metodiku pro účtování transferů a ve standardu č. 704 jsou stanoveny základní postupy účtování o fondech účetní jednotky podle § 27 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Zbývající standardy pro státní organizace, které začnou platit až od roku 2011, zveřejní Ministerstvo financí v průběhu roku 2010.
Od 1. ledna 2010 byly zároveň zrušeny České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., č. 501 až 522, a to sdělením MF č.j. 282/100 789/2009.

Začátkem ledna 2010 zveřejnilo Ministerstvo financí v rámci metodické podpory účetní reformy v oblasti veřejných financí na svých webových stránkách také vzorová schémata pro přípravu základních postupů účtování. 

Reformu účetnictví můžete sledovat na webových stránkách Ministerstva financí zde.

Související články:
Nové účetnictví státních organizací

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.