Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Preventivní prohlídky

Od února začne platit nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, nahradí tak starší dvakrát novelizovanou vyhlášku z roku 1997. Nová vyhláška nepřináší převratné změny, je spíš zpřesněním a zohledněním nových poznatků v lékařství.

Preventivní prohlídky
Povinnost chodit na preventivní prohlídky je dána § 12 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
Výčet preventivních prohlídek povinně hrazených zdravotní pojišťovnou je uveden v § 29 téhož zákona. Tyto prohlídky jsou osvobozeny od placení regulačního poplatku. Sankci za neúčast na preventivních prohlídkách lze uložit pouze při opakovaném nesplnění této povinnosti a to na základě § 44 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokutu může, ale nemusí, uložit pojišťovna svému pojištěnci, a to až do výše 500 Kč. Preventivní péče však může být řešena i v konkrétních pojistných smlouvách a pojišťovna na základě pojistných podmínek může například odmítnout úhradu některého zákroku, ke kterému by podle jejího mínění nemuselo dojít, pokud by pojištěnec docházel na preventivní prohlídky. V praxi se ale v případě preventivních prohlídek jedná spíš o nárok než o povinnost. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanoví vyhláška č. 3/2010 Sb., která vstupuje v platnost 1. února 2010 a nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 56/1997 Sb.

Dospělí
Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro dospělé se provádí vždy jednou za dva roky. Jejím obsahem má být doplnění anamnézy a kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, onkologické prevence a orientačního vyšetření zraku a sluchu. U žen se sklonem k dědičnému výskytu rakoviny se od 25 let provádí klinické vyšetření prsů, od 45 let pak mají všechny ženy nárok jednou za dva roky na mamografické vyšetření. Od 50 let věku se jednou za 10 let provádí test na okultní krvácení ve stolici, případně screeningová kolonoskopie. Dále se od 40 let věku provádí jednou za čtyři roky vyšetření EKG, ve dvouletých intervalech vyšetření glykemie a ve 30, 40, 50 a 60 letech věku cholesterolové testy. Součástí každé preventivní prohlídky je orientační chemické vyšetření moče. Do rizikových faktorů, na které se má lékař zaměřit, byl nově doplněn i výskyt závislostí.

Děti
U dětí se preventivní prohlídka provádí devětkrát v prvním roce života, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, poté v 18 měsících věku, ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky. Kromě standardních vyšetření, která monitorují vývoj dítěte, bude podle nové vyhlášky lékař posuzovat i rizika týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte. Vyšší důraz je také kladen na preventivní vyšetření zraku a sluchu u malých miminek a odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity u větších dětí. Dále mají lékaři nově povinnost poučit rodiče dívek v příslušném věku o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku. Ve všech věkových kategoriích byla do preventivních prohlídek dětí zařazena také prohlídka kůže.

Stomatologie
V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně, u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství a u dospělých jedenkrát ročně. Obsahem stomatologických preventivních prohlídek je vyšetření stavu chrupu a celé dutiny ústní, onkologická prevence zaměřená na pátrání po nádorových projevech na chrupu, čelistech a měkkých tkání obličeje a krku a poučení o správné hygieně a prevenci.

Gynekologie
Gynekologické preventivní prohlídky se provádí počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně. Obsahem prohlídek je zhodnocení anamnézy a rizikových faktorů, standardní gynekologické vyšetření, vyšetření regionálních mízních uzlin a odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Dále má součástí prohlídky být vyšetření prsů a stanovení okultního krvácení ve stolici, pokud tato vyšetření žena nepodstupuje u svého praktického lékaře. Věková omezení a intervaly jsou u gynekologa pro tato vyšetření stejná jako u praktického lékaře.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.