Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedním z úsporných opatření, která mají vést ke snížení deficitu státního rozpočtu, je snížení výše příspěvku na provoz motorového vozidla lidem se zdravotním omezením. Toto opatření nebylo součástí Janotova balíčku, ale bylo provedeno samostatnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2009 Sb.

Novelou č. 451/2009 Sb. se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. Konkrétně se do prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálním zabezpečení vkládá nový § 36a, který pro rok 2010 upravuje poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla.
Příspěvek na provoz motorového vozidla, někdy také nazývaný jako "příspěvek na benzín", se vyplácí osobám, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, které používají motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu a jsou jeho vlastníkem nebo provozovatelem. Nárok na příspěvek mají také vlastníci nebo provozovatelé motorového vozidla, kteří pravidelně dopravují svého handicapovaného manžela, manželku, dítě nebo jinou osobu blízkou, a rodiče dětí s onkologickým onemocněním. Výjimku z nároku na příspěvek tvoří osoby, jimž byla postižení uznáno na základě úplné nebo praktické hluchoty.
Výše příspěvku se pro rok 2010 snižuje těžce zdravotně postiženým občanům II. stupně o 50 % a osobám, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně o 20 %.

Výše příspěvku na provoz motorového vozidla:rok 2009rok 2010
zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod II. stupnějednostopé vozidlo2300 Kč1150 Kč
ostatní vozidla6000 Kč3000 Kč
zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod III. stupnějednostopé vozidlo4200 Kč3360 Kč
ostatní vozidla9900 Kč7920 Kč

Rodičů dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem, se snížení pro rok 2010 netýká, i nadále tedy bude pobírat příspěvek ve výši 9900 Kč, případně 4200 Kč u jednostopých vozidel.
Drobnou kompenzací snížení je změna v počtu ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky. Doposud se dávka zvyšovala handicapovaným, kteří ze závažných důvodů ujeli víc než 9000 km ročně, a to o 400 Kč postiženým III. stupně a o 200 Kč postiženým II. stupně za každých dalších započatých 500 km. V roce 2010 se navýšení bude počítat již od 7000 ujetých kilometrů. Za závažné důvody se v tomto případě považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.
Výčet zdravotních postižení odůvodňujících přiznání mimořádných výhod I. stupně (TP), II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P) je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Související články:
Invalidní důchody podle nových předpisů

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.