Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Příspěvek na bydlení v roce 2013

Stejně jako každý rok, i letos schválila vláda nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, výše částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Nové vyšší částky budou platit pro rok 2013 a byly stanoveny tak, aby jejich výše odpovídala aktuálním nákladům a cenám v oblasti bydlení. Nařízení vláda na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, schválila 20. prosince 2012. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2013.

Příspěvek na bydlení je určen osobám s nízkými příjmy a přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám i jednotlivcům. Je to nároková dávka, jejíž poskytování podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se pro tento účel považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Příspěvek na bydlení se vyplácí vlastníku nebo nájemci bytu, který je v něm hlášen k trvalému pobytu. Vyplácení příspěvku na bydlení je omezeno na dobu 7 let v průběhu 10 let s výjimkou osob nad 70 let.
Nárok na příspěvek vzniká, jestliže náklady na bydlení jsou vyšší než rozhodný příjem celé rodiny vynásobený koeficientem 0,3, v případě hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Zároveň ale tento rozhodný příjem vynásobený příslušným koeficientem 0,3 nebo 0,35 nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení stanovená vládou. Samotnou výši příspěvku pak tvoří právě částka, o kterou je rozhodný příjem nižší než normativní náklady na bydlení.
Do nákladů na bydlení se počítá nájemné nebo jiná podobná plnění, náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. Pro stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení se počítají zprůměrované náklady za předcházející kalendářní čtvrtletí.

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny tzv. normativní náklady podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pro jednotlivé druhy bydlení a lokality v závislosti na počtu lidí v domácnosti platné pro rok 2013:

Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna74895964568748584665
dvě107508663828471506886
tři14637119081141299299584
čtyři a více1830715017144191263112214

Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna43964396439643964396
dvě65576557655765576557
tři91319131913191319131
čtyři a více1161511615116151161511615

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.