Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Elektronické recepty

Jedním z předpisů, u kterého minulý týden Poslanecká sněmovna zamítla pozměňovací návrh Senátu, je i původně technická novela, která do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, začleňuje evropské směrnice a jejímž hlavním cílem je v souladu s evropskými předpisy ochránit české pacienty před padělky léků. Senát požadoval vyškrtnutí  ustanovení o povinném využívání elektronických receptů, které bylo do novely zařazeno na návrh zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. Poslanci ale na svém původním návrhu trvali, a tak bude od 1. ledna 2015 zavedena povinnost vystavovat všechny recepty elektronicky s výjimkou případů, které určí vyhláška.

Důvodem pro povinné zavedení tzv. e-preskripce je především bezpečnost práce s léky a úspora financí ze státního rozpočtu ve výši až jedné miliardy korun. Podle předkladatelů jsou elektronické předpisy vždy srozumitelné a nelze je padělat. I z toho důvodu bylo např. legální používání marihuany z léčebných důvodů, o kterém jsme psali v tomto článku, schváleno s podmínkou, že ji bude možné koupit výhradně na elektronický předpis.
Další výhodou e-receptu je, že si lékař může ověřit, zda si pacient lék skutečně vyzvedl. Z novely byla nakonec vyškrtnuta ustanovení, která měla umožnit zásilkový prodej léků na předpis, např. přes e-shopy. Distanční prodej léků na předpis nakonec tedy schválen nebyl. 
Elektronické recepty fungují už v současné době, lékaři je po dohodě s pacientem mohou vystavovat už několik let, systém však zatím není příliš využíván. Od 1. 1. 2015 mají ale papírové recepty zcela vymizet a nahradí je pouze elektronické recepty.

Z dalších změn, které poměrně rozsáhlá novela přináší, je možné uvést např. zpřesnění podmínek pro nakládání s krevní plazmou, omezení vývozu léků z českého trhu provozovateli lékáren, kteří jsou zároveň distributory, nebo přesnější definice ochranných prvků u léků na recept nebo vydávaných na průkaz. Novela řeší také funkci vedoucího lékárníka, nově bude moci jeden farmaceut tuto funkci vykonávat pouze pro jednu lékárnu. Firmy, které jsou držiteli rozhodnutí o registraci, budou nově zodpovědné za trvalé sledování bezpečnosti svých léčivých přípravků. Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, také zavádí účinnější a efektivnější možnost postihu v případech porušení pravidel zásilkového prodeje nebo prodeje léků na tržištích. Nové sankce mohou činit až 20 milionů korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.