Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela pomůže vysokoškolákům s dítětem

Dalším předpisem, který minulý týden schválil Senát, je novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Novelu připravili poslanci TOP 09 a ve Sněmovně i v Senátu pro ni hlasovali zástupci všech politických stran. Pokud novelu podepíše prezident, začne platit první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpis si klade za cíl motivovat studenty vysokých škol, aby neodkládali rodičovství. Doba, kterou rodič vysokoškolák stráví s dítětem doma, se nově nebude započítávat do celkové délky studia.

Novela mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a také související ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na základě novely získají studenti automaticky nárok na přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení se nebude započítávat do celkové délky studia, rodiče tedy nebudou muset následně platit za jeho prodloužení. Rodičovskou dovolenou mohou díky přijatému pozměňovacímu návrhu čerpat do tří let věku dítěte i otcové - vysokoškoláci. Po přerušení vznikne rodičům právo na opětovný zápis do studia.
Ženám navíc zůstanou i studentské výhody. Pokud totiž studentka studium přeruší, je doba, po kterou by jinak trvala její mateřská či rodičovská dovolená, vedena dále jako soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole. Studentkám, které v průběhu studia porodí a studium nepřeruší, se lhůty pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo jiné etapy studia vyplývající zejména ze studijního a zkušebního řádu, automaticky prodlužují o dobu, po kterou by jinak čerpaly mateřskou dovolenou.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.