Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinný souhlas obou rodičů s léčbou dítěte zrušen

Ve Sbírce zákonů včera vyšla novela č. 66/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, tzv. zákon o zdravotních službách. Novela ruší povinný souhlas obou rodičů se zvolenou léčbou, který v ordinacích přinesl mnoho komplikací. Změna začala platit dnem vyhlášení novely, tedy včera 14. 3. 2013.

Povinný souhlas obou rodičů při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi zavedl od dubna loňského roku nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který byl součástí vládní zdravotnické reformy (psali jsme zde). Podle dosavadního znění zákona musel být ke všem zdravotním výkonům udělen souhlas alespoň jedním rodičem. S některými zdravotními službami poskytovanými dětem museli souhlasit oba rodiče. Praxe však ukázala, že sehnat souhlas obou rodičů je mnohdy velmi obtížné, problémy nastaly zejména u rozvedených rodičů. Ministerstvo zdravotnictví následně vydalo některá upřesňující stanoviska, z nichž např. vyplynulo, že souhlas není nutný při pravidelném očkování (psali jsme zde). Lékaři se ale nejasného výkladu zákona obávali, a proto začali souhlas obou rodičů vyžadovat i u jednoduchých zákroků.
Novela č. 66/2013 Sb. tuto povinnost ruší. Podle nových pravidel si dítě, pokud je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku, rozhodne o své léčbě samo. Pojem rozumová a volní vyspělost nezletilého dítěte zavádí nový občanský zákoník. Toto nové ustanovení nijak neomezuje právo rodiče na informace o léčbě. Pokud dítě nebude dost vyspělé, bude požadován souhlas jednoho z rodičů, který ale také může zplnomocnit prarodiče či jinou dospělou osobu, např. chůvu. V případě akutního zákroku může lékař rozhodnout i bez souhlasu dítěte nebo jeho rodiče. V případě podezření na týrání či zneužití dítěte by lékař souhlas neměl požadovat vůbec.
Novelizovaná ustanovení se týkají pouze akutní péče, u plánovaných zákroků bude i nadále vždy potřeba souhlas alespoň jednoho z rodičů.
Novela dále ruší povinnost obnovovat každých 30 dnů informovaný souhlas se svou léčbou a povinnost všech osob, které dohlížejí na praxe studentů ve zdravotnictví, mít současně pedagogické minimum a zároveň být v pracovním poměru k zařízení, ve kterém se praxe provádí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.