Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Transformace občanských sdružení

Dalším předpisem, u kterého Poslanecká sněmovna tento týden odmítla pozměňovací návrh Senátu a schválila ho v původní sněmovní verzi, je zcela nový zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Zákon umožní transformaci sdružení na obecně prospěšné společnosti, které budou považovány za nástupnické organizace občanských sdružení. Pokud zákon podepíše prezident, nabude účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. O změně právní formy podle nového zákona bude možné rozhodnout nejpozději do 31. prosince 2013, protože od 1. 1. 2014 bude problematika řešena novým občanským zákoníkem.

Občanské sdružení (o. s.) je podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, sdružením fyzických a právnických osob, které vzniká za účelem realizace společného zájmu a jeho charakteristickým znakem je členská základna. Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) je podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecných společnostech, subjektem poskytujícím obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek.
Občanská sdružení neslouží k výdělečné činnosti a měla by poskytovat služby výhradně svým členům. Jenže některá sdružení v současné době poskytují služby širokému okruhu lidí, což sice odporuje zákonu, ale ministerstvo vnitra je nechce rozpouštět, protože jde hlavně o poskytování sociálních služeb. Sdružení mohou i nyní založit obecně prospěšnou společnost, je to však složité a nákladné. Řešením je právě nový zákon, podle kterého se sdružení budou moci přeměnit na obecně prospěšné společnosti.
Podmínkou transformace bude souhlas všech členů sdružení, a to proto, že zápisem nově vzniklé obecně prospěšné společnosti do obchodního rejstříku původní sdružení a tím pádem i jejich členství zanikne. V případě, že se sdružení nepodaří získat souhlas všech svých členů, bude se moci obrátit na soud, který rozhodne.
Podle nového zákona se bude postupovat do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který právní formy neziskových organizací řeší komplexně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.