Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Osvobození novostaveb od daně definitivně zrušeno

Novelizující zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, sice platí už od 1. ledna 2009, ale teprve zdaňovací období roku 2010 je prvním, kdy u novostaveb definitivně nelze uplatnit žádné osvobození od daně z nemovitostí.

Novostavby
Nové stavby nebo byty v nových stavbách, které slouží k bydlení vlastníků nebo osob blízkých, byly až do 1. ledna 2009 osvobozeny od daně z nemovitostí na 15 let. Písmeno g) § 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, které toto osvobození definovalo, však bylo novelou č. 1/2009 Sb. s okamžitou platností, tedy od 1. 1. 2009, zrušeno. Na základě přechodných ustanovení bylo ale toto osvobození ještě v roce 2009 poskytováno u staveb, u kterých nárok vznikl před dnem vstupu zákona v platnost, tzn. do 31. 12. 2008. V roce 2009 již nebylo možné takový nárok získat a počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí. Vlastníci všech novostaveb musí do konce května 2010 zaplatit daň jednorázově, nebo její první splátku, pokud daň byla vyměřena v částce vyšší než 5000 Kč. V souvislosti s ukončením osvobození od daně z novostaveb nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, protože příslušný správce daně vyměří daň z moci úřední a výsledek oznámí poplatníkovi.

Zateplení
Podobně jako u novostaveb dochází ke zrušení osvobození i u staveb, u kterých byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami. Nárok na osvobození od daně pro zateplené stavby vznikal podle § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani z nemovitostí a byl poskytován na dobu 5 let. Stejně jako u novostaveb bylo možné tento nárok získat pouze do 31. 12. 2008, ale uplatněn může být až do roku 2012. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 již osvobození stavbám zatepleným pomocí stavebních úprav poskytováno nebude.
Další osvobození uvedená § 9 odst. 1 písmeno r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy, je zachováno, protože jde o ekologické vytápění šetrné k životnímu prostředí, jehož zavedení je finančně nákladné.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.