Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Do datových schránek lze zasílat už i faktury

Zákon č. 190/2009 Sb. novelizoval zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, již k 1. červenci 2009, ovšem s výjimkou několika ustanovení, která nabyla účinnosti až 1. ledna 2010. A právě tyto nové body v zákoně o elektronických úkonech umožňují od začátku tohoto roku používat datové schránky pro doručování faktur a od 1. 7. 2010 pro doručování jakýchkoliv komerčních zpráv.

Systém datových schránek byl ve zkušebním provozu spuštěn 1. července 2009, ostrý start pak následoval 1. listopadu 2009, kdy byly datové schránky automaticky aktivovány všem právnickým osobám, společnostem a hlavně úřadům. Do konce roku 2009 jimi prošlo téměř dva a půl milionu zpráv. Sloužily však pouze pro komunikaci úřadů s fyzickými nebo právnickými osobami. Od 1. 1. 2010 mohou nově fyzické a právnické osoby pomocí datových schránek komunikovat i navzájem mezi sebou. Taková komunikace ale bude zpoplatněná. Česká pošta proto od začátku roku nabízí novou službu s názvem Poštovní datová zpráva. Odeslání jedné poštovní datové zprávy bude stát 15,04 korun bez DPH. Kromě ceny za odeslanou zprávu bude odesilatel platit ještě měsíční paušální poplatek závislý na počtu odeslaných zpráv. Pokud v daném měsíci neodešle žádnou poštovní datovou zprávu, nebude platit žádný paušál. Kdo chce ze své datové schránky odesílat poštovní datové zprávy, musí si tuto službu objednat, její aktivace se provádí plně elektronicky na internetových stránkách České pošty v Klientské zóně. Přijímání poštovních datových zpráv je zdarma, ale uživatelé si tuto službu musí aktivovat v uživatelském nastavení své datové schránky.
Poštovní datová zpráva se také nebude považovat za automaticky doručenou po deseti dnech od dodání do datové schránky, jako u dokumentů orgánů veřejné moci. Doručena bude až okamžikem, kdy její převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky, toto potvrzení je bezplatné.
Článek VII novely č. 190/2009 Sb. pak ještě formou přechodného ustanovení upřesňuje, že po dobu prvních šesti měsíců, tedy do 30. 6. 2010 může poštovní datová zpráva obsahovat pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení. Od 1. července 2010 pak bude možná komunikace mezi všemi datovými schránkami bez omezení obsahu datové zprávy.

Ceník poplatků České pošty (ceny jsou bez DPH)
Odeslání Poštovní datové zprávy15,04 Kč
Měsíční poplatek za využívání služby
Počet zpráv odeslaných v měsíciCena/měsíc
1 - 1050 Kč
11 - 5035 Kč
Nad 5020 Kč
zdroj: Česká pošta

Související články:
Datové schránky v praxi - archivace
Datové schránky od listopadu povinně
I s finančními úřady můžete komunikovat datovou schránkou

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.