Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Drobné opravy v bytech

Již 1. června 2009 schválila vláda změnu staršího nařízení vlády, kterým se provádí některá ustanovení občanského zákoníku. Změna se týká drobných oprav v bytě a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu. Novelizace platí od 1. 1. 2010.

Nařízením vlády č. 258/1995 Sb. ze dne 9. srpna 1995 se provádí některá ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Nové nařízení vlády č. 174/2009 Sb. ze dne 1. června 2009 mění původní předpis v paragrafech týkajících se užívání bytu. Podle § 687 odst. 3 občanského zákoníku hradí drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou nájemce, pokud to nájemní smlouva nestanoví jinak.
V novelizovaném § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., který se vztahuje právě k § 687 odst. 3 občanského zákoníku, byla především zpřesněna definice drobné opravy bytu. Do výčtu drobných oprav podle věcného vymezení přibyly opravy zásuvek rozvodů datových sítí a signálů analogového i digitálního televizního vysílání a původní výměna osvětlovacích těles byla nahrazena výměnou zdrojů světla v osvětlovacích tělesech. Dále byly opravy měřičů tepla a teplé vody v novém znění definovány jako opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Výčet ostatních drobných oprav zůstal beze změny.
Za drobné opravy v bytě se podle § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. považují především:
- opravy jednotlivých vrchních částí podlah, podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
- opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
- výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků a domácích telefonů,
- výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,
- opravy zásuvek rozvodů datových sítí a signálů analogového i digitálního televizního vysílání,
- výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
- opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody,
- opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
- opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par a digestoří,
- opravy mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů a splachovačů,
- opravy kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů a infrazářičů,
- opravy kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, 
- opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu,
- opravy kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení,
Za drobnou opravu už ale nejsou považovány opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.
Opravy, které nejsou výslovně uvedeny v nařízení vlády, jsou za drobné považovány, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Tato částka byla novelou zvýšena z původních 300 Kč na 500 Kč a nově se do ní nezapočítávají náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, i když jsou uvedeny na faktuře. Úplnou novinkou je stanovení ročního limitu nákladů za drobné opravy hrazené nájemcem. Součet všech nákladů nesmí přesáhnout částku 70 Kč na m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, a to v tomto případě včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy. Podlahovou plochou bytu se pro tento účel rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
V § 6 nazvaném Náklady spojené s běžnou údržbou bytu byla provedena pouze technická úprava, výraz "stoupačka" byl nahrazen slovy "svislé rozvody".
Za náklady spojené s běžnou údržbou bytu se podle § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. považuje především:
- malování včetně opravy omítek a tapetování
- čištění podlah včetně podlahových krytin a obkladů stěn,
- čištění zanesených odpadů
- vnitřní nátěry.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.