Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zaměstnávání důchodců od 1. ledna 2010

Drobnou, ale významnou změnou v zákoně o důchodovém pojištění je nová možnost uzavírat s pracujícími důchodci pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Novela č. 306/2008 Sb., kterou se od 1. ledna 2010 mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, mění především nároky na přiznání starobního důchodu. O těchto změnách jsme podrobně informovali zde. Tato novela ale přináší i drobnou změnu v § 37 zákona o důchodovém pojištění, která otevírá nové možnosti pro pracující starobní důchodce.
Pracovní smlouva
Dosud bylo možné s důchodci uzavírat pracovněprávní vztahy pouze na dobu určitou a to nejdéle na dobu jednoho roku. Bylo však přípustné tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, tedy opakované sjednávání či prodlužování.
Od 1. ledna 2010 bude možné s pracujícími důchodci uzavírat pouze standardní pracovněprávní vztahy, při jejich zaměstnávání již tedy nebudou platit žádná speciální časová omezení. Důchodci budou moci být zaměstnáni na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, ale podle obecných pravidel uvedených v § 39 zákoníku práce. To znamená, že poměr na dobu určitou může být uzavřen na dobu nejvýše 2 let. Další pracovní poměr na dobu určitou pak lze se stejným zaměstnavatelem uzavřít pouze tehdy, jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců. Otázkou zůstává, zda tyto změny přinesou důchodcům pouze pozitiva. Zaměstnavatelé totiž rádi využívali právě možnosti opakovaného uzavírání krátkodobých pracovních smluv na dobu určitou, například z důvodu snadného ukončení takového pracovního poměru.
Částečný důchod
Další úplně novou možností pro pracující důchodce je zvýšení procentní výměry starobního důchodu i po jeho přiznání a čerpání výplaty a souběžném vykonávání výdělečné činnosti. Takový postup dosud nebyl možný. Důchodce má možnost výběru ze dvou variant.
V případě, že bude čerpat pouze polovinu ze svého starobního důchodu, bude se mu výpočtový základ zvyšovat o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti. V případě čerpání starobního důchodu v plné výši se výpočtový základ zvedá o 0,4 % za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti.
Důchodce může také požádat o úplné zastavení výplaty důchodu právě z důvodu výkonu výdělečné činnosti. Pak se jeho výpočtový základ zvyšuje stejně jako doposud o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti.

Čerpání důchoduZvyšování výpočtového základu
vůbeco 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů
v poloviční výšio 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů
plněo 0,4 % za každých 360 kalendářních dnů

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.