Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v podmínkách nároku na důchod

Od 1. 1. 2010 dochází k výrazným změnám v oblasti důchodového pojištění. Asi nejpodstatnější změnou je úprava podmínek nároku na přiznání starobního důchodu. Jedná se o součást první etapy důchodové reformy.

1. ledna 2010 vstupuje v platnost podstatná část zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Touto novelou se upravují základní parametry pro výpočet dávek, tj. podmínky nároku na dávky. Změna je to podstatná, a proto je zákonem nastavena tak, že se její účinky začnou projevovat postupně, aby občané měli možnost přizpůsobit se těmto novým podmínkám. Veškerá omezení se také dotknou až nároků získaných po vstupu této novely v platnost, všechny dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou zachovány.

Potřebná doba pojištění
Potřebná doba pojištění se prodlužuje z 25 let na 35 let. Toto navýšení je postupné a bude probíhat od roku 2010 do roku 2018. Pro zjištění potřebné délky pojištění je rozhodující, v kterém kalendářním roce pojištěnec dosáhne důchodového věku.
Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věkuPotřebná doba pojištění
před rokem 201025 let
201026 let
201127 let
201228 let
201329 let
201430 let
201531 let
201632 let
201733 let
201834 let
po roce 201835 let

V případě tzv. poměrného starobního důchodu, tedy v situaci, kdy pojištěnec nezískal potřebnou dobu pojištění, se pravidla také zpřísňují. Dosud stačilo dosáhnout věku 65 let a 15 let doby pojištění. Od 1. ledna 2010 se ke standardnímu důchodovému věku přičítá vždy 5 let a potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje až na 20 let.
Nově se od roku 2010 nebude do potřebné doby pojištění počítat studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole. Po dosažení 18 let věku si studenti mohou sami platit pojistné dobrovolně. Nejnižší měsíční pojistné činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy. Pro rok 2010 je tedy nejnižší možné pojistné 1660 Kč.

Důchodový věk
Potřebný důchodový věk je od 1. 1. 2010 stanoven takto:
  • - u mužů narozených před rokem 1936 - 60 let
  • - u žen narozených před rokem 1936 - 57 let (bezdětné), 56 let (1 dítě), 55 let (2 děti), 54 let (3 nebo 4 děti), 53 let (5 a více dětí)
  • - u mužů narozených po roce 1968 - 65 let
  • - u žen narozených po roce 1968 - 65 let (žádné nebo 1 dítě), 64 let (2 děti), 63 let (3 děti), 62 let (4 a více dětí)
  • - u pojištěnců narozených v období od roku 1936 do roku 1968 podle tabulky
 
Předčasný starobní důchod
Do předčasného důchodu bude i nadále možné odcházet až 3 roky před dosažením potřebného důchodového věku, ovšem s odlišnými odpočty. Při dvouletém předčasném důchodu, přesněji pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dnů, bude snížení procentní výměry činit stejně jako dosud pouze 0,9 % výpočtového základu za každých, i započatých 90 kalendářních dnů. Od 721. dne předčasnosti, tedy od dvou do tří let před dosažením standardního důchodového věku, se procentní výměra bude za každých, i započatých, 90 kalendářních dnů předčasnosti snižovat o 1,5 % výpočtového základu.
Při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve bude tedy jeho výměra trvale krácena podstatně víc než dosud.

Vdovský a vdovecký důchod
Pro nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od úmrtí partnera bude nově pro muže i ženy stanovena věková hranice o 4 roky nižší než je standardní důchodový věk. Jde o poměrně výrazné zpřísnění, protože dosud platila pro ženy hranice 55 let a pro muže 58 let.

Vyplácení důchodu
U všech důchodů nově přiznaných po 1. lednu 2010 bude v případě vyplácení důchodu prostřednictvím České pošty v hotovosti účtován poplatek 21 Kč za každou splátku důchodu. Na důchodce, kterým byl některý z důchodů přiznán před 1. 1. 2010, se tato povinnost nevztahuje.

O změnách v oblasti invalidních důchodů jsme informovali zde. Další podrobnosti najdete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.