Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Horská služba a pravidla pro lyžaře

Od začátku příštího roku bude to, co už několik let v horách funguje podle jakéhosi nepsaného zvykového práva, tedy činnost Horské služby, ukotveno v zákoně. Pro běžné návštěvníky hor se tím nic nezmění, ale pro členy Horské služby je toto legislativní opatření, i přes veškeré své nedostatky, důležité.

Již v létě letošního roku byl schválen zákon č. 301/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Jako přílepek byla k tomuto zákonu přidána i změna zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Konkrétně byla do zákona č. 159/1999b Sb. vložena nová část s názvem "OBSAH ČINNOSTI HORSKÉ SLUŽBY A JEJÍ VÝKON", která vstupuje v platnost 1. 1. 2010.
Podle těchto nových ustanovení bude Horská služba fungovat jako obecně prospěšná společnost a působit bude jako jedna ze složek Integrovaného záchranného systému. Na způsobu jejího financování se nic nemění, i nadále stejně jako dosud ji bude pomocí dotací platit Ministerstvo pro místní rozvoj. Od 1. ledna příštího roku bude konečně právně stanoveno, že Horská služba organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, vyhledává a poskytuje pomoc osobám v tísni, a v případě potřeby jim poskytuje první pomoc a zajišťuje jejich přepravu k nejbližšímu zdravotnickému zařízení nebo dopravnímu prostředku zdravotnického zařízení. Mezi další činnosti Horské služby patří například zajištění pohotovostní služby, provádění instalace a údržby výstražných a informačních zařízení v horách, informování návštěvníků hor o povětrnostních a sněhových podmínkách, provádění lavinových pozorování, příprava a školení členů a čekatelů vykonávajících horskou službu a další činnosti. Na základě uzavřených smluv bude moci Horská služba poskytovat své služby i v lyžařských areálech, kterých se novela také týká. Ukládá jim totiž povinnost zajistit bezpečnost na sjezdovkách ochrannými prvky.
V současnosti Horská služba působí v sedmi horských oblastech - v Krkonoších, v Jizerských horách, v Krušných horách, v Beskydech, v Jeseníkách, na Šumavě a v Orlických horách. V létě její činnost zajišťuje 65 profesionálů, v zimě se jejich počet navyšuje na více než 100 a pomáhá jim asi 400 dobrovolníků.
V zákoně nakonec chybí některé diskutované body, jako například sankce za porušení zákazu vstupu do lavinového území nebo úhrada za akci Horské služby v případech, kdy nehoda byla způsobena nedbalostí nebo porušením některých příkazů.
Protože se v loňském roce na českých horách zranilo 8887 lidí, vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj doporučení, aby se lyžaři řídili desaterem Mezinárodní lyžařské federace FIS. Vláda dokonce na svých webových stránkách informuje o tom, že díky novele zákona o cestovním ruchu se zpřísní pravidla pro ježdění na sjezdovce a ohledně chování lyžařů přejímá norma dosavadní pravidla Mezinárodní lyžařské federace FIS. České zákony však přímo lyžařům žádné povinnosti neukládají a tak lze 10 pravidel FIS brát skutečně pouze jako doporučení.

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích:
  1. Ohled na ostatní lyžaře - Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
  2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
  3. Volba jízdní stopy - Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
  4. Předjíždění - Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
  5. Vjíždění a rozjíždění - Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
  6. Zastavení - Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
  7. Stoupání a sestup - Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
  8. Respektování značek - Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
  9. Chování při úrazech - Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
  10. Povinnost prokázání se - Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.