Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny ve finanční správě od 1. 1. 2013 - daň z nemovitostí

Další změnou, kterou přinese nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, je sloučení dosavadních daňových povinností týkajících se plateb daně z nemovitostí na území jednoho kraje. Podobně noví majitelé nemovitostí budou podávat jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

Nový zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nahradí současný zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, nabude účinnosti dne 1. 1. 2013. Od tohoto data bude výběrem daní pověřeno 14 nových finančních úřadů se sídly v krajských městech a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze. Ze stávajících 199 finančních úřadů se stanou územní pracoviště. Podrobně jsme o změnách ve finanční správě psali v samostatném článku.
Daňoví poplatníci, u nichž podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, nedošlo ke změnám na jejich nemovitostech, nebudou muset kvůli novému zákonu podávat nová daňová přiznání. Sloučení jejich dosavadních daňových povinností na území jednoho kraje provedou finanční úřady automaticky a na jaře zašlou poplatníkům složenku s uvedenou souhrnnou výší stanovené daně. V případě podávání nového daňového přiznání je třeba vědět, pod které územní pracoviště bude poplatník se svým spisem spadat. Konkrétní územní pracoviště je určeno podle jednotných pravidel, která jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí.  Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. Další postup je patrný z níže uvedeného diagramu, který je součástí informačního letáku Ministerstva financí pro poplatníky daně z nemovitostí (celý leták najdete zde). Příklady k umístění spisů jsou popsány v tiskové zprávě na webových stránkách České daňové zprávy.

 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.