Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Rozšíření pravomocí NKÚ

Dalším předpisem, který na konci minulého týdne prošel v Poslanecké sněmovně třetím závěrečným čtením, je novela zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Zákon schválilo 150 ze 161 přítomných poslanců, nyní bude odeslán k projednání do Senátu. Navrhovaná účinnost novely je od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Hlavním cílem novely je rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Po vstupu novely v platnost bude moci Nejvyšší kontrolní úřad nově kontrolovat nejen hospodaření státu, ale také krajů a obcí. Kontrolám NKÚ budou také nově podléhat společnosti s většinovou vlastnickou účastí státu, krajů a obcí, zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy a Česká národní banka. Kontrolovat se bude, zda je v souladu se zákony hospodaření, veřejné zakázky, koncesní smlouvy a koncesní řízení, ručení za závazky, hospodaření s dluhopisy, hospodaření s prostředky poskytnutými ze zahraničí.
Na základě pozměňovacího návrhu předloženého vicepremiérkou Karolínou Peake (LIDEM) byly z pravomoci kontrol NKÚ vyňaty akciové společnosti, jejichž cenné papíry jsou obchodované na burze. Novela tak umožní NKÚ nahlédnout do hospodaření společností s vyšším než padesátiprocentním podílem státu či úřadů veřejné správy, jako jsou Lesy ČR, Dopravní podnik hl. m. Prahy a další, nikoliv však do společnosti ČEZ, jejíž akcie jsou kótovány na burze.
I přes výjimku, o které se někteří poslanci vyjádřili, že je šitá na míru právě ČEZu, je novela zákona vnímána jako první skutečně protikorupční krok současné vlády. Novela navazuje na změnu Ústavy, kterou Sněmovna schválila již v létě a nyní stále čeká na schválení v Senátu. Senát chce oba předpisy projednat současně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.